Okna PCV - współczynnik przepuszczalności energii „g” i „Gf”

16.06.2012
Udostępnij

Właściwości okna związane z wykorzystaniem współczynnika promieniowania słonecznego, mają ścisły związek z rodzajem szyb użytych do przeszklenia konstrukcji okiennej.

Całkowity współczynnik przepuszczalności energii „g” - jest to stosunek całkowitej przepuszczalności energii szyby do padającej na nią energii słonecznej (w zakresie od 300 nanometrów do 2500 nanometrów). Wartość ta podaje jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. Wartość współczynnika przepuszczalności energii „g” lub tzw. Solar Factor jednokomorowej szyby zespolonej, to procent całkowitej energii słonecznej (ciepła słonecznego) przepuszczanej przez szybę, składający się z sumy energii przepuszczanej bezpośrednio oraz energii absorbowanej przez szybę i reemitowanej do wnętrza pomieszczenia.

Całkowity współczynnik przepuszczalności energii g
Całkowity współczynnik przepuszczalności energii g

Nowoczesna szyba zespolona i okno są przedstawiane przez większość producentów i sprzedawców głównie jako element ograniczania strat energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń. To oczywiście słuszne i zasadne, ale traktowanie po macoszemu aspektu przenikalności energii uniemożliwia uwypuklenie kolejnej ważnej właściwości okna jaką jest jego możliwy korzystny wpływ na poprawę bilansu energetyczny całego obiektu budowlanego, szczególnie w okresie sezonu grzewczego.

Współczynnik przenikalności energii może być odrębnie ustalany dla szyb użytych do konstrukcji okna oraz pod pewnymi warunkami również dla samego okna.

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna „Gf” jest iloczynem współczynnika przepuszczalności energii całkowitej oszklenia „g” oraz wartości współczynnika zmniejszającego „z” urządzeń przeciwsłonecznych, co można zapisać następującym wzorem Gf = g * z i zilustrować na przykład tak jak poniżej.

Współczynnik przenikania energii Gf okna PCV
Współczynnik przenikania energii Gf okna PCV

Jeśli na oknie nie stosuje się żadnych urządzeń przeciwsłonecznych, (np. rolet, żaluzji itp.), to wartość współczynnika przepuszczalności energii całkowitej oszklenia „g” będzie jednocześnie wartością współczynnika przepuszczalności energii całkowitej okna „Gf”.

Im wyższa procentowa wartość współczynników przepuszczalności energii „g” lub „Gf”, tym większe pasywne zyski energii, tym bardziej pod wpływem słońca będą się nagrzewać pomieszczenia. Wykorzystanie zjawiska przenikalności energii może mieć swoje dobre i złe strony.

Zimą, wykorzystanie energii słonecznej i ciepła szyb do poprawy bilansu energetycznego obiektu prowadzi wprost do oszczędności na kosztach ogrzewania, to dobra strona zjawiska. Latem, wysoka przenikalność energii może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i strat energii związanych z obniżaniem temperatury w pomieszczeniach, np. przy pomocy klimatyzatorów, to zła strona zjawiska.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań tego problemu jest wprowadzenie od 01.01.2009 do przepisów techniczno-budowlanych zapisu określającego graniczną wartość współczynnika przepuszczalności energii całkowitej, nazwanego przez ustawodawcę „gc. We wszystkich budynkach projektowanych lub powstających w oparciu o odpowiednie decyzje wydane po tej dacie, współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych „gc powinien spełniać następujący warunek:

gc ≤ 0,5,

a w budynkach, w których udział okien oraz przegród szklanych i przezroczystych przekracza 50% powierzchni ściany spełniona musi być następująca zależność:

gc * fG ≤ 0,25,

gdzie: „fG”, to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.

Powyższych zasad nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2

Wszystkie szczegóły do obowiązujących rozwiązań prawnych zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690), a treść załącznika została ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (D. z 2008r. Nr 201, poz. 1238).

Na zakończenie w poniższej tabeli, na podstawie materiałów firmy GLASSOLUTIONS przedstawiamy całkowity współczynnik przenikalności energii „g” dla kilku podstawowych złożeń pakietów szyb zespolonych

Lp.Złożenie pakietu szyby zespolonejIlość
komór
Ilość
szyb
Uwg (%)
1 Planilux 4 /16mmAlu/ Planilux 4 1 2 2,7 76
2 Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 2 1,1 63
3 Planilux 6 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 6 1 2 1,1 60
4 Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.ONE 4 1 2 1,0 49
5 4 /10mmAlu+Ar/ 4 /10mmAlu+Ar/ 4 2 3 0,8 50
6 4 /16mmAlu+Ar/ 4 /16mmAlu+Ar/ 4 2 3 0,5 37
7 4 /12mmAlu+Kr/ 4 /12mmAlu+Kr/ 4 2 3 0,4 37
8 VSG 33.1 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 3 1,1 58
9 VSG 44.4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 3 1,1 54
10 ESG Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 2 1,1 63

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Sokółka Thermo HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Dako HST
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Drutex IGLO Energy Classic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
Witraż V70 Swingline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Mielczarek Schüco ThermoSlide
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Wikęd Ponzio SL1600 TT
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne