Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Okna PCV - wspólne właściwości użytkowe okien

Czerwiec 2012

W zasadzie każde okno PVC zbudowane jest z kilku takich samych podstawowych komponentów i ograniczonej liczby elementów konstrukcyjnych. Podobieństwo komponentów używanych w produkcji przez różnych producentów wcale jednak nie oznacza, że wszystkie powstające okna są lub będą dokładnie takie same.

O wartości użytkowej, przeznaczeniu i możliwości zastosowania stolarki okiennej w konkretnym obiekcie budowlanym decydują bowiem jej właściwości użytkowe (eksploatacyjne). Dlatego ten rozdział będzie poświęcony przedstawieniu właściwości użytkowych okien, czyli zespołów pewnych ściśle określonych cech oraz wartości ustalonych w badaniach laboratoryjnych i przypisanych badanej konstrukcji okiennej.

reklama

Norma PN-EN 14351-1+A1:2010 wymienia i określa aż 23 różne właściwości eksploatacyjne okien oraz podaje dla nich odpowiednie klasy lub wartości. Poniżej za przywołaną normą przedstawiamy pełną listę tych właściwości:

 • Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne
 • Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy
 • Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe
 • Reakcja na ogień
 • Wodoszczelność – okna nieosłonięte
 • Wodoszczelność – okna osłonięte
 • Substancje niebezpieczne
 • Odporność na uderzenie
 • Nośność urządzeń zabezpieczających
 • Właściwości akustyczne
 • Przenikalność cieplna
 • Właściwości związane z promieniowaniem – współczynnik promieniowania słonecznego „g”
 • Właściwości związane z promieniowaniem – przenikalność światła „Lt”
 • Przepuszczalność powietrza
 • Siły operacyjne
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Wentylacja
 • Kuloodporność
 • Odporność na wybuch – rura uderzeniowa
 • Odporność na wybuch – próba poligonowa
 • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 • Zachowanie się między różnymi klimatami
 • Odporność na włamanie

Patrząc na to zestawienie można by przyjmować, że okno PVC, które w jakimś zakresie posiada wszystkie lub większość wyspecyfikowanych właściwości będzie tym o najwyższej jakości. Tak nie jest. O wartości użytkowej okna nie decyduje wyłącznie liczba posiadanych i zbadanych właściwości. Zdecydowanie ważniejszy jest poziom w jakim są one spełnione oraz zgodność spełnionego poziomu z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, a także wymaganiami projektu, a przede wszystkim wymaganiami użytkownika w zakresie posiadanych przez okno i zbadanych właściwości.

O klasie w zakresie poszczególnych właściwości niezbędnej do tego, aby okna mogły być zastosowane w konkretnym obiekcie budowlanym zawsze decyduje zamawiający i to on na etapie przedkontraktowym powinien podać sprzedawcy swoje wymagania. Nabywcy okien powinni pamiętać o tym, że nie określając przy zakupie klas i wartości poszczególnych właściwości eksploatacyjnych okna, często pozbawiają się możliwości skutecznego egzekwowania własnych uprawnień płynących z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a w szczególności wykazania niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Podejmowanie decyzji zakupowych w oparciu o kryterium posiadania przez okno odpowiedniego, pożądanego zestawu i poziomu wybranych przez nabywcę właściwości wydaje się być rozwiązaniem zdecydowanie bardziej dojrzałym i skutecznym od nawet wszechstronnego omawiania cech i właściwości poszczególnych komponentów, z których będzie ono wykonane. Nie można przecież wykluczyć, że nawet najlepsze elementy mogą być nieprawidłowo użyte w procesie produkcji, a to raczej wyklucza osiągnięcie pożądanego efektu – okna o wysokiej wartości użytkowej i długim terminie bezawaryjnego użytkowania.

reklama

Nie wszystkie wymienione wyżej właściwości okien mają jednakowo istotne znaczenie dla oceny wartości użytkowej okna i podjęcia ewentualnej decyzji o jego zakupie. W przeciętnym, standardowym domu nie potrzebujemy przecież okien ognioodpornych lub odpornych na wybuch. Dlatego z całego katalogu właściwości wybraliśmy kilkanaście naszym zdaniem najważniejszych i poniżej przedstawiamy tabelę, w której prezentujemy wartości lub klasy przyjęte dla nich przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010. O praktycznym znaczeniu każdej z tych właściwości napiszemy w następnych rozdziałach.

Klasyfikacja właściwości okien na podstawie PN-EN 14351-1+A1:2010

właściwość, wielkość, miara Klasyfikacja / wartość
Odporność na obciążenie wiatrem
Ciśnienie próbne (Pa)
npd 1
(400)
2
(800)
3
(1200)
4
(1600)
5
(2000)
Exxxx
(>2000)
Odporność na obciążenie wiatrem
Ugięcie ramy
npd A
(≤ 1/150)
B
(≤ 1/200)
C
(≤ 1/300)
Wodoszczelność – nieosłonięte (A)
Ciśnienie próbne (Pa)
npd 1A
(0)
2A
(50)
3A
(100)
4A
(150)
5A
(200)
6A
(250)
7A
(300)
8A
(450)
9A
(600)
Exxxx
(>600)
Właściwości akustyczne npd Wartości deklarowane, np: Rw 40(-1 -5 ) dB
Przenikalność cieplna npd Wartości deklarowane, np: Uw ≤ 1,3 W/(m2 * K)
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g) npd Wartość deklarowana, np: g = 50% lub g = 0,5
Właściwości związane z promieniowaniem Przenikalność światła (Lt) npd Wartość deklarowana, np: g = 70%
Przepuszczalność powietrza Maksymalne ciśnienie próbne (Pa)

Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa (m3/h*m2) lub (m3/h*m)
npd 1
(150)
(50 lub 12,50)
2
(300)
(27 lub 6,75)
3
(600)
(9 lub 2,25)
4
(600)
(3 lub 0,75)
Siły operacyjne npd 1 2
Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Liczba cykli npd 5000 10 000 20 000
Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2012-06-16 00:00:00 aktualizacja: 2021-03-03 17:10:42


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024