Przewiń do artykułu

Profile okienne PVC, (kształtowniki), niezlicowane, półzlicowane, zlicowane - podział ze względu na położenie płaszczyzn

ocena gwiazdki 0.00 / 5.00 - 0 głosów Oceń

W wielkiej mnogości systemów okiennych i ich odmian dostępnych na rynku, każda z nich będzie posiadała dwie charakterystyczne cechy wynikające bezpośrednio z konstrukcji kształtowników okiennych.

Pierwsza cecha, to sposób w jaki nakładają się na siebie kształtowniki ramy ościeżnicy i ramy skrzydła. Ze względu na sposób przestawania względem siebie płaszczyzn ram ościeżnicy i skrzydła wyróżniamy dwa rodzaje okien dwupłaszczyznowych nazywanych niezlicowanymi i półzlicowanymi oraz okna jednopłaszczyznowe nazywane oknami zlicowanymi.

Druga cecha, to sposób uszczelnienia połączeń styku płaszczyzn ramy ościeżnicy z ramą skrzydła. Według sposobu uszczelnienia dzieli się okna, na okna z uszczelnieniem środkowym „MD” (rzadkość) i okna bez uszczelnienia środkowego „AD” (powszechne), ale o tym w następnym rozdziale.

Skoncentrujmy się na pokazaniu podstawowych różnic pomiędzy wyglądem okien niezlicowanych, półzlicowanych i zlicowanych. Poniżej, w tabeli pokazujemy odpowiednie schematy złożeń kształtowników okiennych, zaznaczając i omawiając występujące pomiędzy nimi różnice konstrukcyjne.

Złożenia ram okien niezlicowanych, półzlicowanych, zlicowanych.

kształtownik niezlicowany OKNA PVC NIEZLICOWANE

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są niezlicowane - nie leżą w jednej płaszczyźnie.
kształtownik półzlicowany OKNA PVC PÓŁZLICOWANE

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych, systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są tylko częściowo przesunięte względem siebie, ale nadal nie leżą w jednej płaszczyźnie.
kształtownik zlicowany OKNA PVC ZLICOWANE
 
Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, jednopłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są zlicowane względem siebie i leżą w jednej płaszczyźnie.

OKNOTEST.PL

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?