Profile okienne PVC, (kształtowniki), niezlicowane, półzlicowane, zlicowane - podział ze względu na położenie płaszczyzn

16.06.2012
Udostępnij

W wielkiej mnogości systemów okiennych i ich odmian dostępnych na rynku, każda z nich będzie posiadała dwie charakterystyczne cechy wynikające bezpośrednio z konstrukcji kształtowników okiennych.

Pierwsza cecha, to sposób w jaki nakładają się na siebie kształtowniki ramy ościeżnicy i ramy skrzydła. Ze względu na sposób przestawania względem siebie płaszczyzn ram ościeżnicy i skrzydła wyróżniamy dwa rodzaje okien dwupłaszczyznowych nazywanych niezlicowanymi i półzlicowanymi oraz okna jednopłaszczyznowe nazywane oknami zlicowanymi.

Druga cecha, to sposób uszczelnienia połączeń styku płaszczyzn ramy ościeżnicy z ramą skrzydła. Według sposobu uszczelnienia dzieli się okna, na okna z uszczelnieniem środkowym „MD” (rzadkość) i okna bez uszczelnienia środkowego „AD” (powszechne), ale o tym w następnym rozdziale.

promocja
promocja

Skoncentrujmy się na pokazaniu podstawowych różnic pomiędzy wyglądem okien niezlicowanych, półzlicowanych i zlicowanych. Poniżej, w tabeli pokazujemy odpowiednie schematy złożeń kształtowników okiennych, zaznaczając i omawiając występujące pomiędzy nimi różnice konstrukcyjne.

Złożenia ram okien niezlicowanych, półzlicowanych, zlicowanych.

kształtownik niezlicowany OKNA PVC NIEZLICOWANE

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są niezlicowane - nie leżą w jednej płaszczyźnie.
kształtownik półzlicowany OKNA PVC PÓŁZLICOWANE

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych, systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są tylko częściowo przesunięte względem siebie, ale nadal nie leżą w jednej płaszczyźnie.
kształtownik zlicowany OKNA PVC ZLICOWANE
 
Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, jednopłaszczyznowych systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są zlicowane względem siebie i leżą w jednej płaszczyźnie.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Altom Premium Prestige
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Witraż HS Witraż Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Mitbau Schüco LivIng
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Dako HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastbud MB-59 Slide
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eurocolor Synego
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne