Profile okienne PVC, (kształtowniki), umowny podział ze względu na ilość komór wewnętrznych

16.06.2012
Udostępnij

Ilość wewnętrznych komór kształtowników jest ulubionym tematem rozmów toczonych w salonach sprzedaży. Od lat krążą po rynku dwa całkiem błędne przekonania. Pierwsze, to takie, że ilość komór ma decydujący wpływ na poprawę przenikalności cieplnej kształtownika, a przez to i całego okna. Drugie, że szerokość komory powinna wynosić minimum 5 mm, szczególnie w kształtownikach klasy A wg. PN-EN 12608:2004.

Aby bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom, na początek powinniśmy prześledzić, choćby na przykładzie różnych ram ościeżnic systemów okiennych DECEUNINCK, jak w okresie kilkunastu ostatnich lat zmieniała się wewnętrzna konstrukcja kształtowników i podział przestrzeni na pojedyncze komory.

Kształtownik dwukomorowy
Kształtownik dwukomorowy
Kształtownik trzykomorowy
Kształtownik trzykomorowy
Kształtownik czterokomorowy
Kształtownik czterokomorowy
Kształtownik pięciokomorowy
Kształtownik pięciokomorowy
Kształtownik sześciokomorowy
Kształtownik sześciokomorowy

Z powyższych rysunków jednoznacznie wynika, że na przestrzeni czasu liczba komór w kształtownikach ciągle rośnie. Wielu sprzedawców próbuje przekonywać, że powodem jest dążenie do obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła kształtownika. Czy to może być prawdą? Niestety nie. Dlaczego? Z tego samego powodu, z którego wielkość Waszych mieszkań nie zwiększy się, jeśli wstawicie tylko kilka dodatkowych ścianek działowych. Aby mówić o wpływie ilości komór na wartość współczynników przenikania ciepła profili i okien, przyrostowi ilości komór musi towarzyszyć zmiana wymiarów kształtownika, a w szczególności jego głębokości.

Dzięki niskiej przewodności cieplnej, której wartość obliczeniową norma PN-EN 12524:2003 ustala na poziomie λ = 0,025 W/(m2*K), powietrze zamknięte w komorach kształtownika po zgrzaniu naroży, staje się naturalnym izolatorem. Im większy wymiar głębokości kształtownika, tym więcej w nim powietrza, co przy właściwej konstrukcji, ilości i rozmieszczeniu komór powinno sprawiać, że jego przenikalność cieplna będzie niewielka, a okno „cieplejsze”.

Schemat komory pustej do normy 10077-1
Schemat komory pustej do normy 10077-1

Mówiąc o wewnętrznych komorach kształtowników warto dodać, że norma PN-EN 12608:2004 nie ustanawia żadnych wymagań, co do ich szerokości. Skąd więc bierze się powtarzane tu i ówdzie twierdzenie, że szerokość komór kształtownika powinna wynosić minimum 5 mm, szczególnie w profilach klasy A?

Wydaje się to być zwykłą nadinterpretacją treści załącznika informacyjnego D, pkt. D.2 normy PN-EN ISO 10077-1:2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne.” Preferowanymi metodami ustalania wartości współczynnika przenikania ciepła ram są metody obliczania komputerowego, (np. elementów skończonych, różnic skończonych, elementów brzegowych), zgodnie z ISO 10077-2 oraz pomiarów bezpośrednich z zastosowaniem metod skrzynki grzejnej zgodnie z EN 12412-2. Jeśli żadna inna informacja nie jest dostępna, to w obliczeniach okien pionowych dla odpowiadających im typów ram można stosować wartości zaczerpnięte z tablic i wykresów załącznika D normy PN-EN ISO 10077-1:2007.

W tablicy D1 załącznika podano wartości współczynnika przenikania ciepła Uf dla ram z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniami metalowymi. Twórcy normy objaśniają jednocześnie, że podane wartości dotyczą tak zwanych „profili pustych”, w których odległości pomiędzy ścianami każdej „pustej komory” wynoszą, co najmniej 5 mm. Tego zapisu i objaśnienia nie powinno interpretować się jako jakiegokolwiek wymagania, co do odległości pomiędzy ściankami wewnętrznymi kształtownika i szerokości komór. To wyłącznie informacja, że dane w tablicy raczej nie powinny być wykorzystywane w obliczeniach przenikalności cieplnej okien pionowych wykonanych z ram o odmiennej konstrukcji.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Elwiz Energio E8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal Decalu 163 Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pagen Premium Line AD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal Smoovio
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grobud Comfort
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Igloopol System Igloo Classic 4000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Popularne