Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Profile okienne PVC, (kształtowniki), wymagania normatywne

Czerwiec 2012

Jednym z „ulubionych” pytań nabywców okien jest: „Czy profil X jest lepszy od profilu Y”. Większość sprzedawców próbuje na nie odpowiedzieć przedstawiając informacje o komorach, klasach i wymiarach. Kłopot w tym, że to dość krucha podstawa do dokonywania porównań pomiędzy profilami na zasadzie „lepszy – gorszy”.

Norma PN-EN 12608:2004 podaje szereg wymagań, które powinny spełniać wszystkie kształtowniki okienne z PVC-U. Dotyczą one materiału, z którego wykonano kształtowniki, ich wyglądu, wymiarów i tolerancji oraz masy kształtowników głównych.

reklama

Za treścią przywołanej normy można również wyspecyfikować właściwości kształtowników oraz związane z tym normy klasyfikacyjne i badawcze. W tabeli poniżej prezentujemy przykład takiej specyfikacji:

Odporność kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka
Zachowanie się po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C -- Metoda badania
Oznaczanie skurczu termicznego PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie skurczu termicznego
Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne
Zgrzewalność PN-EN 514:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T
Trwałość barwy PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne

PN-EN ISO 105-A01:2010 Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część A01: Ogólne zasady badań
Badanie udarności po starzeniu PN-EN ISO 179-2:2001 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego -- Instrumentalne badanie udarności

W ten sposób okazuje się, że to nie komory i klasy, ale dopiero szczegółowa wiedza o zakresie i poziomie w jakim konkurujące kształtowniki spełniają wymagania normy PN-EN 12608:2004 pozwala je oceniać i porównywać w sposób rzeczowy i miarodajny. Niezależnie od bezpośrednich porównań różnych odmian kształtowników okiennych, należy wiedzieć, że takie parametry jak moduł Younga, przewodność cieplna, gęstość, powierzchnia i kształt przekrojów każdego z nich, użytego jako element konstrukcji okiennej, wpływa bezpośrednio lub może wpływać na następujące właściwości eksploatacyjne okna specyfikowane przez normę PN-EN 14351-1+A1:2010:

  • Odporność na obciążenie wiatrem
  • Wodoszczelność
  • Substancje niebezpieczne
  • Przepuszczalność powietrza
  • Właściwości akustyczne
  • Przenikalność cieplna
  • Siły operacyjne
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
  • Odporność na włamanie

OKNOTEST.PL

Oknotest.pl 2012-06-16 00:00:00 aktualizacja: 2021-02-26 15:31:56


Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

dodaj komentarz
Zobacz także...

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024