Sposoby i kierunki otwierania okien z PCV

16.06.2012
Udostępnij

Zanim jakiekolwiek okno zostanie zamówione, wyprodukowane i sprzedane wcześniej będzie wielokrotnie narysowane. Schematyczne rysunki okien można znaleźć w projektach, w prospektach reklamowych, w zapytaniach ofertowych, a także w gotowych ofertach przedstawianych inwestorom. Jednym z istotnych elementów takich rysunków jest graficzne zaznaczenie sposobu i kierunku otwierania poszczególnych kwater okiennych.

Umiejętność prawidłowego odczytania tych oznaczeń jest niezbędna do właściwej oceny każdego projektowego zestawienia stolarki otworowej albo zgodności oferty z życzeniem inwestora. Pomyłki w oznaczaniu kierunków i sposobów otwierania kwater okiennych na rysunkach albo ich zły odczyt ze schematów jest jedną z częstszych przyczyn występowania błędów produkcyjnych prowadzących w konsekwencji do sporów pomiędzy stronami na etapie realizacji dostaw albo usług montażowych.

promocja
promocja

Sposób poprawnego graficznego oznaczania sposobu i kierunku otwierania różnych typów okien został ustalony w treści normy PN-EN 12519:2007 i tak ze względu na sposób otwierania skrzydła możemy wyróżnić następujące typy okien:

  • Nieotwierane
  • Uchylne
  • Odchylne
  • Rozwierane
  • Uchylno-rozwierane
  • Przesuwne
  • Obrotowe

Poniżej przedstawiamy przykładowe rysunki okien wraz z objaśnieniami graficznych oznaczeń sposobu ich otwierania pochodzącymi z normy PN-EN 12519:2007.

Schemat okna z graficznym
oznaczeniem sposobu otwierania
Opis oznaczenia zgodnie
z PN-EN 12519:2007
oszklenie stałe Oszklenie stałe
okno stałe Okno stałe
okno uchylne Okno uchylne
okno Okno odchylne
okno odchylne z osią przesuwną Okno odchylne z osią przesuwną
okno rozwierane Okno rozwierane
okno rozwierane z osią przesuwną Okno rozwierane z osią przesuwną
okno uchylno-rozwierane Okno uchylno-rozwierane
okno obrotowe oś centralna Okno obrotowe z osią centralną
okno obrotowe mimośrodowe Okno obrotowe mimośrodowe
okno przechylne oś centralna Okno przechylne
okno przechylne mimośrodowe Okno przechylne mimośrodowe
okno przesuwne poziomo Okno przesuwne poziomo
okno uchylno-przesuwne Okno uchylno-przesuwne
okno unoszono-przesuwne Okno unoszono-przesuwne
okno przesuwne pionowe otwierane do góry Okno przesuwne pionowo otwierane w górę
okno przesuwne pionowe otwierane w dół Okno przesuwne pionowo otwierane w dół

Po odczytaniu z rysunku przewidywanego sposobu otwierania, kolejnym krokiem jest ustalenie kierunku otwierania okna. Właściwie dobrany kierunek otwierania okna, to lepsza możliwość zagospodarowania powierzchni pomieszczeń. Jak odczytać kierunek otwierania skrzydeł okiennych z rysunku? Można to uczynić z rodzaju linii używanej do oznaczania sposobu otwierania.

Zwróćcie uwagę, że na niektórych schematach sposób otwierania oznaczony jest wyłącznie liniami ciągłymi, a na innych ciągłymi i przerywanymi. Czy to przypadek? Zwykła niedoróbka w druku?

Nie! Użycie na rysunku linii ciągłej lub przerywanej ma właśnie związek z oznaczeniem planowanego kierunku otwierania skrzydła. Norma PN-EN 12519:2007 w punkcie A.1 załącznika informacyjnego A do tej normy zaleca przyjęcie następującej zasady:

  • Ruch otwierający skrzydła w kierunku użytkownika zaznacza się linią ciągłą
  • Ruch otwierający skrzydła w kierunku przeciwnym (od użytkownika) zaznacza się linią przerywaną.
Sposób prezentacji kierunku otwierania
Sposób prezentacji kierunku otwierania

Kolejna kwestia, którą warto przedstawić, to tak zwane okna lewe lub prawe. Które jest którym? W Polsce, w branży okiennej, powszechnie przyjęło się określać lewy lub prawy kierunek otwierania okna według położenia zawiasów na ramie okna. Jeśli zawiasy są po stronie prawej, a klamka po lewej, to mamy do czynienia z oknem prawym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem „OP”. Jeśli zawiasy są po stronie lewej, a klamka po prawej, to mamy do czynienia z oknem lewym, co może być opisywane w rysunkach projektu literowym symbolem „OL”.

Okno prawe Okno prawe „OP”
Okno lewe Okno lewe „OL”

W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o pewnej niepisanej zasadzie związanej z tworzeniem i czytaniem schematycznych rysunków okien. W związku z tym, że w Polsce budynki wyposaża się głównie w okna otwierane do wnętrza pomieszczeń, w braku wyraźnego odmiennego zastrzeżenia producenci okien przyjmują że wszystkie rysunki oraz oznaczenia kierunku otwierania sporządzane są w „widoku od wnętrza pomieszczenia”, tak jakby użytkownik znajdował się i obserwował okno z wnętrza budynku. W niektórych sytuacjach brak informacji o tym w jakim „widoku”, przedstawione są rysunki okien może prowadzić do całkowicie błędnego wykonania gotowego wyrobu. Okna są produkowane jakby „ w lustrzanym odbiciu”. Na czym polega błąd „lustrzanego odbicia” w określaniu kierunku otwierania okna ilustruje poniższy rysunek.

Błąd lustrzanego odbicia
Błąd lustrzanego odbicia

Ze względu na miejsce, w którym znajduje się obserwator, to samo okno dla jednego z obserwatorów jest oknem lewym (widok od wewnątrz), dla drugiego prawym (widok od zewnątrz).

OKNOTEST.PL

Zobacz także
KNS Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
AL-TECH Schüco AWS 90
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
ABM Jędraszek HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Kapica Aluprof MB-86
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Pozbud Ultraglide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Hensfort Prestige
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne