Szyby zespolone - izolacyjność termiczna szyb zespolonych

16.06.2012
Udostępnij

Z reguły, każda szyba zespolona oddziela od siebie dwa środowiska, w których panuje różna temperatura. Taka sytuacja powoduje, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem przekazywania ciepła ze środowiska cieplejszego do środowiska chłodniejszego.

Istnieją trzy mechanizmy umożliwiające wymianę ciepła przez przegrodę:

  • Przewodnictwo, czyli przekazywanie ciepła w ramach jednego ciała lub między dwoma ciałami pozostającymi w bezpośrednim kontakcie. Podczas takiego przekazywania ciepła materia nie ulega przemieszczeniu. Ilość ciepła przekazywana między dwoma powierzchniami szyby za leży od różnicy temperatur między nimi oraz od przewodności cieplnej materiału. Przewodność cieplna szkła wynosi: λ= 1,0 W/(m*K).
  • Konwekcja, czyli przekazywanie ciepła między powierzchnią ciała stałego, a płynem lub gazem. Podczas takiego przekazywania ciepła materia ulega przemieszczeniu.
  • Promieniowanie, czyli przekazywanie ciepła między dwoma ciałami o rożnych temperaturach. W temperaturach pokojowych promieniowanie cieplne odbywa się w zakresie promieni podczerwonych o długości fali powyżej 5 μm. Jest ono proporcjonalne do emisyjności obu ciał uczestniczących w wymianie. Emisyjność, to stosunek zdolności emisyjnej promieniowania danego ciała, do zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego. Im niższa emisyjność, tym słabsze przekazywanie ciepła poprzez promieniowanie. Emisyjność szkła εn bez powłoki wynosi 0,89. Emisyjność szkła z tak zwaną powłoką niskoemisyjną może wynosić εn < 0,04.

Wymiana ciepła między przegrodą, a powietrzem następuje metodą przewodnictwa i konwekcji, a między przegrodą, a otoczeniem metodą promieniowania. Suma wartości tych zjawisk przekazywania ciepła jest umownie podawana dla określonej prędkości wiatru, emisyjności i temperatur spotykanych normalnie w budownictwie.

Przechodzenie ciepła przez przegrodę w ramach procesów przewodnictwa, konwekcji i promieniowania wyraża się za pomocą wartości U. Jest to ilość ciepła, jaka przechodzi przez 1 m2 przegrody przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody wynoszącej 1 °C (K).

Szklana przegroda może mieć postać szyby pojedynczej lub szyby zespolonej, pozwalającej uzyskać lepszą izolację termiczną. Zasada działania szyby zespolonej polega na połączeniu dwóch tafli szkła z zamkniętą przestrzenią międzyszybową wypełnioną suchym gazem, co ogranicza wymianę ciepła metodą konwekcji i pozwala wykorzystać niską przewodność cieplną powietrza. Poniżej pokazujemy schematy budowy najczęściej spotykanych na rynku pakietów szyb zespolonych wraz z charakterystycznymi dla nich wartościami współczynnika przenikania ciepła Ug.

Szyba zespolona jednokomorowa
Szyba zespolona jednokomorowa
1,0 W/(m2*K) ≤ Ug ≤ 2,9 W/(m2*K)
Szyba zespolona dwukomorowa
Szyba zespolona dwukomorowa
0,5 W/(m2*K) ≤ Ug ≤ 0,9 W/(m2*K)
Szyba zespolona trzykomorowa
Szyba zespolona trzykomorowa
0,3 W/(m2*K) ≤ Ug ≤ 0,4 W/(m2*K)

Warunkiem poprawy wartości współczynnika U szyby zespolonej jest ograniczanie przekazywania ciepła w ramach procesów przewodnictwa, konwekcji i promieniowania. Ponieważ nie ma możliwości oddziaływania na współczynniki powierzchniowej wymiany ciepła, możemy wyłącznie dążyć do zmniejszenia wymiany ciepła między dwoma taflami szyby zespolonej.

Na razie odbywa się to przede wszystkim w drodze zwiększania odległości pomiędzy taflami szkła w pakiecie, wypełnieniem przestrzeni między szybami gazem szlachetnym innym niż argon, na przykład kryptonem oraz odpowiednim doborem i rozmieszczeniem powłok niskoemisyjnych.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Domix-P AS 80US
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Sonarol Perfectherm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 3.44 / 5.00
Plastixal HST Sereniti
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Gebauer Classic Lux 68
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Fasada Gealan S9000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Oknostyl Basic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne