Szyby zespolone, współczynniki "g" i "Lt", wykorzystanie energii promieniowania słonecznego

16.06.2012
Udostępnij

Słońce, to darmowy grzejnik i żarówka. W dobie powszechnego oszczędzania energii, nowoczesne szyby zespolone posiadają właściwości umożliwiające maksymalne wykorzystanie zjawisk naturalnych do ogrzewania i oświetlania pomieszczeń.

Docierające do Ziemi promieniowanie słoneczne składa się w 3% z promieni ultrafioletowych (UV), w 55% z promieni podczerwonych (IR) oraz w 42% ze światła widzialnego. Te trzy składowe promieniowania słonecznego odpowiadają trzem zakresom długości fali. Długość fali promieniowania ultrafioletowego wynosi 0,28-0,38 μm*, widzialnego: 0,38-0,78 μm, a podczerwonego: 0,78-2,5 μm.

Poniższy wykres przedstawia rozkład energetyczny promieniowania słonecznego w zależności od długości fali, między 0,3 a 2,5 μm (widmo), na powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieni. Widmo to jest zgodne z definicjami zawartymi w normie PN-EN 410:2011 „Szkło w budownictwie -- Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia”, w której podano metody określania świetlnych i słonecznych właściwości oszkleń stosowanych w budownictwie oraz z szeregiem znormalizowanych parametrów dotyczących powietrza i promieniowania rozproszonego.

Wykres widma promieniowania
Wykres widma promieniowania

„g” - współczynnik promieniowania słonecznego, (solar factor).

Właściwość szkła związaną z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego określa całkowity współczynnik przepuszczalności energii „g”. Współczynnik ten wyraża stosunek całkowitej przepuszczalności energii szyby do padającej na nią energii słonecznej (w zakresie od 300 nanometrów do 2500 nanometrów). Wartość ta podaje jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia.

Wartość współczynnika przepuszczalności energii „g” lub tzw. Solar Factor jednokomorowej szyby zespolonej, to procent całkowitej energii słonecznej (ciepła słonecznego) przepuszczanej przez szybę, składający się z sumy energii przepuszczanej bezpośrednio oraz energii absorbowanej przez szybę i reemitowanej do wnętrza pomieszczenia.

Współczynnik przenikania energii g (Solar Factor)
Współczynnik przenikania energii g (Solar Factor)

Szyby zespolone są przedstawiane przez większość producentów i sprzedawców głównie jako element ograniczania strat energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń. To oczywiście prawda, ale koncentrowanie się wyłącznie na tym aspekcie powoduje, że bardzo rzadko prezentuje się nabywcom zagadnienia dotyczące korzyści płynących z wykorzystania promieniowania słonecznego przenikającego przez szybę do wnętrza pomieszczenia jako czynnika wpływającego na poprawę bilansu energetyczny całego obiektu budowlanego, szczególnie w okresie sezonu grzewczego.

Bilans energetyczny, to straty cieplne, (większe przy wyższych wartościach Ug), pomniejszone o przenikającą do pomieszczenia energię słoneczną, (im okno posiada wyższy współczynnik Solar Factor „g” tym zyski energii są większe). Bilans energetyczny jest dodatni, gdy ilość energii słonecznej docierającej do pomieszczenia jest większa niż straty cieplne.

Im wyższa procentowa wartość współczynnika przepuszczalności energii „g” tym większe pasywne zyski energii, tym bardziej pod wpływem słońca będą nagrzewać się pomieszczenia. W pełnym słońcu okno o wymiarach 100 cm x 150 cm może się zachowywać jak grzejnik o mocy 1.000 W. W sezonie grzewczym na jeden metr kwadratowy południowo zorientowanej fasady budynku zlokalizowanego w Warszawie pada około 385 kWh energii, jest to ilość ciepła, którą można uzyskać ze spalenia mniej więcej 38 litrów oleju opałowego.

Zimą, wykorzystanie energii słonecznej i ciepła szyb prowadzi wprost do oszczędności na kosztach ogrzewania, to dobra strona zjawiska. Wykorzystanie zjawiska przenikalności energii może mieć jednak i złe strony. Latem, wysoka przenikalność energii szyb może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i strat energii związanych z obniżaniem temperatury w pomieszczeniach, np. przy pomocy klimatyzatorów, to zła strona zjawiska.

„Lt” - współczynnik przepuszczalności światła

Jedną z podstawowych funkcji każdego okna jest dostarczanie do pomieszczeń odpowiedniej ilości naturalnego światła. Ta właściwość okien zależy wyłącznie od parametrów technicznych szyb zespolonych, które są elementem konstrukcji. Producenci szyb, dla każdego ich rodzaju, precyzyjnie określają współczynnik przepuszczalności światła „Lt” (Light transmission).

Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” opisuje stosunek ilości światła słonecznego docierającego do szyby zespolonej, do ilości światła, która zostaje przez nią przepuszczona. Właściwość ta, określana całkowitą przepuszczalnością światła, podawana jest w procentach (%). Im wyższy procent przepuszczanego światła tym jaśniej będzie w pomieszczeniu.

Lt - współczynnik przepuszczalności światła
Lt - współczynnik przepuszczalności światła

Ilość światła dziennego w pomieszczeniach ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego komfortu ich użytkowania. Kupując okna, należy zadbać o to, by nowa stolarka okienna charakteryzowała się możliwie jak najwyższym współczynnikiem przepuszczalności światła. Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy, jeśli wybieramy okna z wielokomorowymi pakietami szyb zespolonych albo, gdy do ich wytworzenia wykorzystano szkło z powłokami niskoemisyjnym lub z dużym udziałem tlenków metali.

Poniżej, w tabeli, na podstawie materiałów firmy Glassolution przedstawiamy wartości współczynników „g” i „Lt” dla kilku podstawowych złożeń pakietów szyb zespolonych tego producenta:

lp.Złożenie pakietu szyby zespolonejIlość
komór
Ilość
szyb
UwLt (%)g (%)
1 Planilux 4 /16mmAlu/ Planilux 4 1 2 2,7 81 76
2 Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 2 1,1 80 63
3 Planilux 6 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 6 1 2 1,1 78 60
4 Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.ONE 4 1 2 1,0 71 49
5 4 /10mmAlu+Ar/ 4 /10mmAlu+Ar/ 4 2 3 0,8 71 50
6 4 /16mmAlu+Ar/ 4 /16mmAlu+Ar/ 4 2 3 0,5 58 37
7 4 /12mmAlu+Kr/ 4 /12mmAlu+Kr/ 4 2 3 0,4 58 37
8 VSG 33.1 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 3 1,1 78 58
9 VSG 44.4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 3 1,1 77 54
10 ESG Planilux 4 /16mmAlu+Ar/ Plth.Ultra 4 1 2 1,1 80 63

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.80 / 5.00
Ronkowski Gemini Soft Line
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Termo Profil bluEvolution 82 Art Line
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Maszrol Aluplast Ideal 8000
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Plastbud MB-59 Slide
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Amberline Amberclassic 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
KNS Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne