Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS AS Plus

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Aluplast 7000
powierzchnia: 4,93m2
wymiary: 2,10m x 2,35m
AdamS logo

1290 kWh

142,00 - 645,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AS Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1290 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 142 zł 160 kg
Olej opałowy 348 zł 119 l
Gaz ziemny 181 zł 137 m3
Propan 335 zł 186 l
Pellet 194 zł 258 kg
Suche drewno iglaste 232 zł 258 kg
Prąd 645 zł 1290 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 341 kg
Olej opałowy 381 kg
Gaz ziemny 273 kg
Propan 297 kg
Pellet 343 kg
Suche drewno iglaste 310 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS AS Plus 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Aluplast 7000 Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Aluplast 7000
Powierzchnia okna 4,93m2 4,93m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 444 kWh 488 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 72 kWh 1317 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 515 kWh 1805 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 57 zł 199 zł
olej opałowy 139 zł 487 zł
gaz ziemny 72 zł 253 zł
propan 134 zł 469 zł
pellet 77 zł 271 zł
drewno 93 zł 325 zł
prąd 258 zł 903 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 64 zł 224 zł
olej opałowy 48 zł 167 zł
gaz ziemny 55 zł 191 zł
propan 74 zł 260 zł
pellet 103 zł 361 zł
drewno 103 zł 361 zł
prąd 258 zł 903 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 136 zł 478 zł
olej opałowy 152 zł 533 zł
gaz ziemny 109 zł 382 zł
propan 119 zł 416 zł
pellet 137 zł 480 zł
drewno 124 zł 433 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AS Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AS Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 3 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 1,0
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 35
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AS Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS AS Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?