Energooszczędnośćpowierzchnia: 0,00m2
wymiary: 0,00m x 0,00m
brak zdjęcia
brak zdjęcia

0 kWh

0,00 - 0,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 0 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 0 zł 0 kg
Olej opałowy 0 zł 0 l
Gaz ziemny 0 zł 0 m3
Propan 0 zł 0 l
Pellet 0 zł 0 kg
Suche drewno iglaste 0 zł 0 kg
Prąd 0 zł 0 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 0 kg
Olej opałowy 0 kg
Gaz ziemny 0 kg
Propan 0 kg
Pellet 0 kg
Suche drewno iglaste 0 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2


1
Standardowe 2
Powierzchnia okna 0,00m2 0,00m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 0 kWh 0 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 0 kWh 0 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 0 kWh 0 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 0 zł 0 zł
olej opałowy 0 zł 0 zł
gaz ziemny 0 zł 0 zł
propan 0 zł 0 zł
pellet 0 zł 0 zł
drewno 0 zł 0 zł
prąd 0 zł 0 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 0 kg 0 kg
olej opałowy 0 l 0 l
gaz ziemny 0 m3 0 m3
propan 0 l 0 l
pellet 0 kg 0 kg
drewno 0 kg 0 kg
prąd 0 kWh 0 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 0 kg 0 kg
olej opałowy 0 kg 0 kg
gaz ziemny 0 kg 0 kg
propan 0 kg 0 kg
pellet 0 kg 0 kg
drewno 0 kg 0 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „ ” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności npd
Odproność na obciążenie wiatrem brak danych npd
Przepuszczalność powietrza npd
Współczynnik przenikania ciepła
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?