Energooszczędność

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS Passiv-line Plus

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AdamS Passiv-line PLUS
powierzchnia: 4,50m2
wymiary: 1,80m x 2,50m
AdamS logo

1170 kWh

129,00 - 585,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Passiv-line Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1170 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 129 zł 145 kg
Olej opałowy 316 zł 108 l
Gaz ziemny 164 zł 124 m3
Propan 304 zł 169 l
Pellet 176 zł 234 kg
Suche drewno iglaste 211 zł 234 kg
Prąd 585 zł 1170 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 310 kg
Olej opałowy 346 kg
Gaz ziemny 248 kg
Propan 270 kg
Pellet 311 kg
Suche drewno iglaste 281 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS Passiv-line Plus 1
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AdamS Passiv-line PLUS Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS AdamS Passiv-line PLUS
Powierzchnia okna 4,50m2 4,50m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 304 kWh 445 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 174 kWh 1202 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 477 kWh 1648 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 52 zł 181 zł
olej opałowy 129 zł 445 zł
gaz ziemny 67 zł 231 zł
propan 124 zł 428 zł
pellet 72 zł 247 zł
drewno 86 zł 297 zł
prąd 239 zł 824 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 59 zł 205 zł
olej opałowy 44 zł 152 zł
gaz ziemny 51 zł 175 zł
propan 69 zł 237 zł
pellet 95 zł 330 zł
drewno 95 zł 330 zł
prąd 239 zł 824 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 126 zł 436 zł
olej opałowy 141 zł 487 zł
gaz ziemny 101 zł 349 zł
propan 110 zł 380 zł
pellet 127 zł 438 zł
drewno 115 zł 395 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Passiv-line Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Passiv-line Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 3 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,75
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 45
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Passiv-line Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS Passiv-line Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?