Energooszczędność

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
AdamS Passiv-line Plus

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS
powierzchnia: 2,75m2
wymiary: 1,10m x 2,50m
AdamS logo

752 kWh

83,00 - 376,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 752 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 83 zł 93 kg
Olej opałowy 203 zł 69 l
Gaz ziemny 105 zł 80 m3
Propan 196 zł 108 l
Pellet 113 zł 150 kg
Suche drewno iglaste 135 zł 150 kg
Prąd 376 zł 752 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 199 kg
Olej opałowy 222 kg
Gaz ziemny 159 kg
Propan 173 kg
Pellet 200 kg
Suche drewno iglaste 180 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
AdamS Passiv-line Plus 1
Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS
Powierzchnia okna 2,75m2 2,75m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 181 kWh 272 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 74 kWh 735 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 255 kWh 1007 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 28 zł 111 zł
olej opałowy 69 zł 272 zł
gaz ziemny 36 zł 141 zł
propan 66 zł 262 zł
pellet 38 zł 151 zł
drewno 46 zł 181 zł
prąd 127 zł 503 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 32 zł 125 zł
olej opałowy 24 zł 93 zł
gaz ziemny 27 zł 107 zł
propan 37 zł 145 zł
pellet 51 zł 201 zł
drewno 51 zł 201 zł
prąd 127 zł 503 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 67 zł 266 zł
olej opałowy 75 zł 297 zł
gaz ziemny 54 zł 213 zł
propan 59 zł 232 zł
pellet 68 zł 268 zł
drewno 61 zł 242 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1050
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,73
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 48
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS Passiv-line Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?