Energooszczędność

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
AdamS Passiv-line Plus

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS AdamS Passiv-line PLUS
powierzchnia: 7,35m2
wymiary: 3,00m x 2,45m
AdamS logo

2189 kWh

241,00 - 1094,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS Passiv-line Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 2189 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 241 zł 272 kg
Olej opałowy 591 zł 202 l
Gaz ziemny 306 zł 232 m3
Propan 569 zł 315 l
Pellet 328 zł 438 kg
Suche drewno iglaste 394 zł 438 kg
Prąd 1094 zł 2189 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 579 kg
Olej opałowy 647 kg
Gaz ziemny 464 kg
Propan 505 kg
Pellet 582 kg
Suche drewno iglaste 525 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
AdamS Passiv-line Plus 1
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A 2
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS AdamS Passiv-line PLUS Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS AdamS Passiv-line PLUS
Powierzchnia okna 7,35m2 7,35m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 456 kWh 727 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 46 kWh 1964 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 502 kWh 2691 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 55 zł 296 zł
olej opałowy 136 zł 727 zł
gaz ziemny 70 zł 377 zł
propan 131 zł 700 zł
pellet 75 zł 404 zł
drewno 90 zł 484 zł
prąd 251 zł 1346 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 62 zł 334 zł
olej opałowy 46 zł 248 zł
gaz ziemny 53 zł 285 zł
propan 72 zł 388 zł
pellet 100 zł 538 zł
drewno 100 zł 538 zł
prąd 251 zł 1346 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 133 zł 712 zł
olej opałowy 148 zł 795 zł
gaz ziemny 106 zł 570 zł
propan 116 zł 620 zł
pellet 134 zł 716 zł
drewno 120 zł 646 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS Passiv-line Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS Passiv-line Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,69
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 44
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A AdamS Passiv-line Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS Passiv-line Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?