Energooszczędność

Okno trzyskrzydłowe
AdamS Passiv-line Plus

Okno trzyskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS
powierzchnia: 4,23m2
wymiary: 2,60m x 1,63m
AdamS logo

1144 kWh

126,00 - 572,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno trzyskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1144 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 126 zł 142 kg
Olej opałowy 309 zł 106 l
Gaz ziemny 160 zł 121 m3
Propan 297 zł 165 l
Pellet 172 zł 229 kg
Suche drewno iglaste 206 zł 229 kg
Prąd 572 zł 1144 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 303 kg
Olej opałowy 338 kg
Gaz ziemny 242 kg
Propan 264 kg
Pellet 304 kg
Suche drewno iglaste 275 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno trzyskrzydłowe
AdamS Passiv-line Plus 1
Standardowe Okno trzyskrzydłowe 2
Okno trzyskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS Okno trzyskrzydłowe AdamS AdamS Passiv-line PLUS
Powierzchnia okna 4,23m2 4,23m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 304 kWh 419 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 100 kWh 1130 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 405 kWh 1549 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 45 zł 170 zł
olej opałowy 109 zł 418 zł
gaz ziemny 57 zł 217 zł
propan 105 zł 403 zł
pellet 61 zł 232 zł
drewno 73 zł 279 zł
prąd 202 zł 774 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 50 zł 192 zł
olej opałowy 37 zł 143 zł
gaz ziemny 43 zł 164 zł
propan 58 zł 223 zł
pellet 81 zł 310 zł
drewno 81 zł 310 zł
prąd 202 zł 774 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 107 zł 410 zł
olej opałowy 120 zł 458 zł
gaz ziemny 86 zł 328 zł
propan 93 zł 357 zł
pellet 108 zł 412 zł
drewno 97 zł 372 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno trzyskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno trzyskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno trzyskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1500
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,80
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 55
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno trzyskrzydłowe AdamS Passiv-line Plus w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS Passiv-line Plus

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?