Energooszczędność

Okno czteroskrzydłowe
AdamS PF70

Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka PF70
powierzchnia: 4,08m2
wymiary: 2,40m x 1,70m
AdamS logo

985 kWh

108,00 - 492,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno czteroskrzydłowe AdamS PF70 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 985 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 108 zł 122 kg
Olej opałowy 266 zł 91 l
Gaz ziemny 138 zł 104 m3
Propan 256 zł 142 l
Pellet 148 zł 197 kg
Suche drewno iglaste 177 zł 197 kg
Prąd 492 zł 985 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 261 kg
Olej opałowy 291 kg
Gaz ziemny 209 kg
Propan 227 kg
Pellet 262 kg
Suche drewno iglaste 236 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno czteroskrzydłowe
AdamS PF70 1
Standardowe Okno czteroskrzydłowe 2
Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka PF70 Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka PF70
Powierzchnia okna 4,08m2 4,08m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 404 kWh 404 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 105 kWh 1090 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 509 kWh 1494 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 56 zł 164 zł
olej opałowy 137 zł 403 zł
gaz ziemny 71 zł 209 zł
propan 132 zł 388 zł
pellet 76 zł 224 zł
drewno 92 zł 269 zł
prąd 255 zł 747 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 63 zł 186 zł
olej opałowy 47 zł 138 zł
gaz ziemny 54 zł 158 zł
propan 73 zł 215 zł
pellet 102 zł 299 zł
drewno 102 zł 299 zł
prąd 255 zł 747 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 135 zł 395 zł
olej opałowy 150 zł 441 zł
gaz ziemny 108 zł 316 zł
propan 117 zł 344 zł
pellet 135 zł 397 zł
drewno 122 zł 359 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno czteroskrzydłowe AdamS PF70” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno czteroskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno czteroskrzydłowe AdamS PF70

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1200
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 1,1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 33
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno czteroskrzydłowe AdamS PF70 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS PF70

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?