Energooszczędność

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS VEKA SL 82

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82
powierzchnia: 4,75m2
wymiary: 1,90m x 2,50m
AdamS logo

1355 kWh

149,00 - 678,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1355 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 149 zł 168 kg
Olej opałowy 366 zł 125 l
Gaz ziemny 190 zł 144 m3
Propan 352 zł 195 l
Pellet 203 zł 271 kg
Suche drewno iglaste 244 zł 271 kg
Prąd 678 zł 1355 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 359 kg
Olej opałowy 400 kg
Gaz ziemny 287 kg
Propan 312 kg
Pellet 360 kg
Suche drewno iglaste 325 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS VEKA SL 82 1
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82 Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82
Powierzchnia okna 4,75m2 4,75m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 333 kWh 470 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 51 kWh 1269 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 384 kWh 1739 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 42 zł 191 zł
olej opałowy 104 zł 470 zł
gaz ziemny 54 zł 243 zł
propan 100 zł 452 zł
pellet 58 zł 261 zł
drewno 69 zł 313 zł
prąd 192 zł 870 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 48 zł 216 zł
olej opałowy 35 zł 161 zł
gaz ziemny 41 zł 184 zł
propan 55 zł 251 zł
pellet 77 zł 348 zł
drewno 77 zł 348 zł
prąd 192 zł 870 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 102 zł 460 zł
olej opałowy 113 zł 514 zł
gaz ziemny 81 zł 368 zł
propan 89 zł 401 zł
pellet 102 zł 463 zł
drewno 92 zł 417 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,78
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 45
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS VEKA SL 82

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?