Energooszczędność

Okno czteroskrzydłowe
AdamS VEKA SL 82

Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka SL82
powierzchnia: 4,08m2
wymiary: 2,40m x 1,70m
AdamS logo

1090 kWh

120,00 - 545,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno czteroskrzydłowe AdamS VEKA SL 82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1090 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 120 zł 135 kg
Olej opałowy 294 zł 101 l
Gaz ziemny 153 zł 115 m3
Propan 283 zł 157 l
Pellet 163 zł 218 kg
Suche drewno iglaste 196 zł 218 kg
Prąd 545 zł 1090 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 288 kg
Olej opałowy 322 kg
Gaz ziemny 231 kg
Propan 251 kg
Pellet 290 kg
Suche drewno iglaste 261 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno czteroskrzydłowe
AdamS VEKA SL 82 1
Standardowe Okno czteroskrzydłowe 2
Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka SL82 Okno czteroskrzydłowe AdamS Veka SL82
Powierzchnia okna 4,08m2 4,08m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 334 kWh 404 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 70 kWh 1090 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 404 kWh 1494 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 44 zł 164 zł
olej opałowy 109 zł 403 zł
gaz ziemny 57 zł 209 zł
propan 105 zł 388 zł
pellet 61 zł 224 zł
drewno 73 zł 269 zł
prąd 202 zł 747 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 50 zł 186 zł
olej opałowy 37 zł 138 zł
gaz ziemny 43 zł 158 zł
propan 58 zł 215 zł
pellet 81 zł 299 zł
drewno 81 zł 299 zł
prąd 202 zł 747 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 107 zł 395 zł
olej opałowy 119 zł 441 zł
gaz ziemny 86 zł 316 zł
propan 93 zł 344 zł
pellet 108 zł 397 zł
drewno 97 zł 359 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno czteroskrzydłowe AdamS VEKA SL 82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno czteroskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno czteroskrzydłowe AdamS VEKA SL 82

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1050
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,91
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 37
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno czteroskrzydłowe AdamS VEKA SL 82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS VEKA SL 82

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?