Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS VEKA SL 82

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82
powierzchnia: 4,75m2
wymiary: 1,90m x 2,50m
AdamS logo

1346 kWh

148,00 - 673,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1346 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 148 zł 167 kg
Olej opałowy 364 zł 124 l
Gaz ziemny 189 zł 143 m3
Propan 350 zł 194 l
Pellet 202 zł 269 kg
Suche drewno iglaste 242 zł 269 kg
Prąd 673 zł 1346 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 356 kg
Olej opałowy 398 kg
Gaz ziemny 285 kg
Propan 310 kg
Pellet 358 kg
Suche drewno iglaste 323 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
AdamS VEKA SL 82 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82 Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS Veka SL82
Powierzchnia okna 4,75m2 4,75m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 342 kWh 470 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 51 kWh 1269 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 393 kWh 1739 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 43 zł 191 zł
olej opałowy 106 zł 470 zł
gaz ziemny 55 zł 243 zł
propan 102 zł 452 zł
pellet 59 zł 261 zł
drewno 71 zł 313 zł
prąd 196 zł 870 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 49 zł 216 zł
olej opałowy 36 zł 161 zł
gaz ziemny 42 zł 184 zł
propan 57 zł 251 zł
pellet 79 zł 348 zł
drewno 79 zł 348 zł
prąd 196 zł 870 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 104 zł 460 zł
olej opałowy 116 zł 514 zł
gaz ziemny 83 zł 368 zł
propan 91 zł 401 zł
pellet 104 zł 463 zł
drewno 94 zł 417 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,8
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 35
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem AdamS VEKA SL 82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna AdamS VEKA SL 82

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?