Energooszczędność

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 4,32m2
wymiary: 1,80m x 2,40m
Team-Plast logo

1163 kWh

128,00 - 582,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1163 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 128 zł 144 kg
Olej opałowy 314 zł 107 l
Gaz ziemny 163 zł 123 m3
Propan 302 zł 168 l
Pellet 174 zł 233 kg
Suche drewno iglaste 209 zł 233 kg
Prąd 582 zł 1163 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 308 kg
Olej opałowy 344 kg
Gaz ziemny 246 kg
Propan 268 kg
Pellet 309 kg
Suche drewno iglaste 279 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem 2
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 4,32m2 4,32m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 311 kWh 427 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 108 kWh 1154 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 419 kWh 1582 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 46 zł 174 zł
olej opałowy 113 zł 427 zł
gaz ziemny 59 zł 221 zł
propan 109 zł 411 zł
pellet 63 zł 237 zł
drewno 75 zł 285 zł
prąd 209 zł 791 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 52 kg 196 kg
olej opałowy 39 l 146 l
gaz ziemny 44 m3 168 m3
propan 60 l 228 l
pellet 84 kg 316 kg
drewno 84 kg 316 kg
prąd 209 kWh 791 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 111 kg 419 kg
olej opałowy 124 kg 467 kg
gaz ziemny 89 kg 335 kg
propan 97 kg 365 kg
pellet 111 kg 421 kg
drewno 100 kg 380 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A4
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,8
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 29
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z niskim progiem i ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?