Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem

Team-Plast Team Balance MD

Raport energooszczędności
zdjęcie poglądowe
1211 kWh
133,00 - 605,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 4,32m2
wymiary: 1,80m x 2,40m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1211 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 133 zł 150 kg
Olej opałowy 327 zł 112 l
Gaz ziemny 169 zł 128 m3
Propan 315 zł 174 l
Pellet 182 zł 242 kg
Suche drewno iglaste 218 zł 242 kg
Prąd 605 zł 1211 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 320 kg
Olej opałowy 358 kg
Gaz ziemny 256 kg
Propan 279 kg
Pellet 322 kg
Suche drewno iglaste 291 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 4,32m2 4,32m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 299 kWh 427 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 72 kWh 1154 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 371 kWh 1582 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 41 zł 174 zł
olej opałowy 100 zł 427 zł
gaz ziemny 52 zł 221 zł
propan 96 zł 411 zł
pellet 56 zł 237 zł
drewno 67 zł 285 zł
prąd 186 zł 791 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 46 kg 196 kg
olej opałowy 34 l 146 l
gaz ziemny 39 m3 168 m3
propan 53 l 228 l
pellet 74 kg 316 kg
drewno 74 kg 316 kg
prąd 186 kWh 791 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 98 kg 419 kg
olej opałowy 110 kg 467 kg
gaz ziemny 79 kg 335 kg
propan 86 kg 365 kg
pellet 99 kg 421 kg
drewno 89 kg 380 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1050
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,77
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 47
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

1592 kWh 175 - 796 zł
szacunkowe oszczędności
710 kWh 78 - 355 zł
szacunkowe oszczędności
564 kWh 62 - 282 zł
szacunkowe oszczędności
892 kWh 98 - 446 zł
szacunkowe oszczędności
902 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2152 kWh 237 - 1076 zł
szacunkowe oszczędności
820 kWh 90 - 410 zł
szacunkowe oszczędności
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
AM Okna Veka Perfectline 70 AD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
ABM Jędraszek Softline 76
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vidok VA-77 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Domix-P AS 75
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastixal Decalu 163 Slide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Altom Premium Optimal
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne