Energooszczędność

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 2,64m2
wymiary: 1,10m x 2,40m
Team-Plast logo

710 kWh

78,00 - 355,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 710 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 78 zł 88 kg
Olej opałowy 192 zł 66 l
Gaz ziemny 99 zł 75 m3
Propan 185 zł 102 l
Pellet 106 zł 142 kg
Suche drewno iglaste 128 zł 142 kg
Prąd 355 zł 710 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 188 kg
Olej opałowy 210 kg
Gaz ziemny 150 kg
Propan 164 kg
Pellet 189 kg
Suche drewno iglaste 170 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 2,64m2 2,64m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 207 kWh 261 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 50 kWh 705 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 257 kWh 967 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 28 zł 106 zł
olej opałowy 69 zł 261 zł
gaz ziemny 36 zł 135 zł
propan 67 zł 251 zł
pellet 39 zł 145 zł
drewno 46 zł 174 zł
prąd 128 zł 483 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 32 zł 120 zł
olej opałowy 24 zł 89 zł
gaz ziemny 27 zł 102 zł
propan 37 zł 139 zł
pellet 51 zł 193 zł
drewno 51 zł 193 zł
prąd 128 zł 483 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 68 zł 256 zł
olej opałowy 76 zł 286 zł
gaz ziemny 54 zł 205 zł
propan 59 zł 223 zł
pellet 68 zł 257 zł
drewno 62 zł 232 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E1050
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,87
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 50
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?