Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem

Team-Plast Team Balance MD

Raport energooszczędności
zdjęcie poglądowe
717 kWh
79,00 - 359,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 2,64m2
wymiary: 1,10m x 2,40m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 717 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 79 zł 89 kg
Olej opałowy 194 zł 66 l
Gaz ziemny 100 zł 76 m3
Propan 186 zł 103 l
Pellet 108 zł 143 kg
Suche drewno iglaste 129 zł 143 kg
Prąd 359 zł 717 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 190 kg
Olej opałowy 212 kg
Gaz ziemny 152 kg
Propan 165 kg
Pellet 191 kg
Suche drewno iglaste 172 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem 2
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 2,64m2 2,64m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 185 kWh 261 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 64 kWh 705 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 250 kWh 967 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 27 zł 106 zł
olej opałowy 67 zł 261 zł
gaz ziemny 35 zł 135 zł
propan 65 zł 251 zł
pellet 37 zł 145 zł
drewno 45 zł 174 zł
prąd 125 zł 483 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 31 kg 120 kg
olej opałowy 23 l 89 l
gaz ziemny 26 m3 102 m3
propan 36 l 139 l
pellet 50 kg 193 kg
drewno 50 kg 193 kg
prąd 125 kWh 483 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 66 kg 256 kg
olej opałowy 74 kg 286 kg
gaz ziemny 53 kg 205 kg
propan 58 kg 223 kg
pellet 66 kg 257 kg
drewno 60 kg 232 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 3 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,78
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 48
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

1592 kWh 175 - 796 zł
szacunkowe oszczędności
710 kWh 78 - 355 zł
szacunkowe oszczędności
564 kWh 62 - 282 zł
szacunkowe oszczędności
892 kWh 98 - 446 zł
szacunkowe oszczędności
902 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2152 kWh 237 - 1076 zł
szacunkowe oszczędności
820 kWh 90 - 410 zł
szacunkowe oszczędności
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Pamo Aluprof MB-70
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako DDF-92 AL
okna i drzwi balkonowe drewniano-aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dako HKS
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grupa Solo Visoglide VG
drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Wikęd Ponzio PE 96
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Plastimet Ryven Thermal Plus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne