Energooszczędność

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
Team-Plast Team Balance MD

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 7,20m2
wymiary: 3,00m x 2,40m
Team-Plast logo

2152 kWh

237,00 - 1076,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 2152 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 237 zł 267 kg
Olej opałowy 581 zł 199 l
Gaz ziemny 301 zł 228 m3
Propan 560 zł 310 l
Pellet 323 zł 430 kg
Suche drewno iglaste 387 zł 430 kg
Prąd 1076 zł 2152 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 569 kg
Olej opałowy 636 kg
Gaz ziemny 456 kg
Propan 496 kg
Pellet 572 kg
Suche drewno iglaste 517 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A 2
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 7,20m2 7,20m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 441 kWh 713 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 45 kWh 1925 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 486 kWh 2638 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 53 zł 290 zł
olej opałowy 131 zł 712 zł
gaz ziemny 68 zł 369 zł
propan 126 zł 686 zł
pellet 73 zł 396 zł
drewno 87 zł 475 zł
prąd 243 zł 1319 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 60 zł 328 zł
olej opałowy 45 zł 244 zł
gaz ziemny 51 zł 279 zł
propan 70 zł 380 zł
pellet 97 zł 528 zł
drewno 97 zł 528 zł
prąd 243 zł 1319 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 128 zł 698 zł
olej opałowy 143 zł 779 zł
gaz ziemny 103 zł 559 zł
propan 112 zł 608 zł
pellet 129 zł 702 zł
drewno 117 zł 633 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 1 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,68
Odporności na włamanie RC2
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 51
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?