Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe

Team-Plast Team Balance MD

Raport energooszczędności
zdjęcie poglądowe
1592 kWh
175,00 - 796,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 5,80m2
wymiary: 2,60m x 2,23m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1592 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 175 zł 198 kg
Olej opałowy 430 zł 147 l
Gaz ziemny 223 zł 169 m3
Propan 414 zł 229 l
Pellet 239 zł 318 kg
Suche drewno iglaste 287 zł 318 kg
Prąd 796 zł 1592 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 421 kg
Olej opałowy 470 kg
Gaz ziemny 337 kg
Propan 367 kg
Pellet 423 kg
Suche drewno iglaste 382 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 5,80m2 5,80m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 422 kWh 574 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 108 kWh 1549 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 531 kWh 2123 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 58 zł 234 zł
olej opałowy 143 zł 573 zł
gaz ziemny 74 zł 297 zł
propan 138 zł 552 zł
pellet 80 zł 318 zł
drewno 96 zł 382 zł
prąd 265 zł 1061 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 66 kg 264 kg
olej opałowy 49 l 196 l
gaz ziemny 56 m3 225 m3
propan 76 l 306 l
pellet 106 kg 425 kg
drewno 106 kg 425 kg
prąd 265 kWh 1061 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 140 kg 562 kg
olej opałowy 157 kg 627 kg
gaz ziemny 112 kg 450 kg
propan 122 kg 489 kg
pellet 141 kg 565 kg
drewno 127 kg 509 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,81
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 35
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

710 kWh 78 - 355 zł
szacunkowe oszczędności
564 kWh 62 - 282 zł
szacunkowe oszczędności
892 kWh 98 - 446 zł
szacunkowe oszczędności
902 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2152 kWh 237 - 1076 zł
szacunkowe oszczędności
820 kWh 90 - 410 zł
szacunkowe oszczędności
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Wikęd Ponzio SL1600 TT
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Thermofasada System MB-70 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Eko-Okna Smart Slide
drzwi przesuwne PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Ola Brązowy 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Kapica Schüco HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grobud Star
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne