Energooszczędność

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 5,80m2
wymiary: 2,60m x 2,23m
Team-Plast logo

1592 kWh

175,00 - 796,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1592 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 175 zł 198 kg
Olej opałowy 430 zł 147 l
Gaz ziemny 223 zł 169 m3
Propan 414 zł 229 l
Pellet 239 zł 318 kg
Suche drewno iglaste 287 zł 318 kg
Prąd 796 zł 1592 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 421 kg
Olej opałowy 470 kg
Gaz ziemny 337 kg
Propan 367 kg
Pellet 423 kg
Suche drewno iglaste 382 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe 2
Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 5,80m2 5,80m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 422 kWh 574 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 108 kWh 1549 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 531 kWh 2123 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 58 zł 234 zł
olej opałowy 143 zł 573 zł
gaz ziemny 74 zł 297 zł
propan 138 zł 552 zł
pellet 80 zł 318 zł
drewno 96 zł 382 zł
prąd 265 zł 1061 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 66 zł 264 zł
olej opałowy 49 zł 196 zł
gaz ziemny 56 zł 225 zł
propan 76 zł 306 zł
pellet 106 zł 425 zł
drewno 106 zł 425 zł
prąd 265 zł 1061 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 140 zł 562 zł
olej opałowy 157 zł 627 zł
gaz ziemny 112 zł 450 zł
propan 122 zł 489 zł
pellet 141 zł 565 zł
drewno 127 zł 509 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 2 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,81
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 35
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?