Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 3,30m2
wymiary: 2,20m x 1,50m
Team-Plast logo

902 kWh

99,00 - 451,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 902 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 99 zł 112 kg
Olej opałowy 244 zł 83 l
Gaz ziemny 126 zł 96 m3
Propan 235 zł 130 l
Pellet 135 zł 180 kg
Suche drewno iglaste 162 zł 180 kg
Prąd 451 zł 902 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 239 kg
Olej opałowy 267 kg
Gaz ziemny 191 kg
Propan 208 kg
Pellet 240 kg
Suche drewno iglaste 217 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 3,30m2 3,30m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 229 kWh 327 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 77 kWh 882 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 306 kWh 1208 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 34 zł 133 zł
olej opałowy 83 zł 326 zł
gaz ziemny 43 zł 169 zł
propan 80 zł 314 zł
pellet 46 zł 181 zł
drewno 55 zł 217 zł
prąd 153 zł 604 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 38 zł 150 zł
olej opałowy 28 zł 112 zł
gaz ziemny 32 zł 128 zł
propan 44 zł 174 zł
pellet 61 zł 242 zł
drewno 61 zł 242 zł
prąd 153 zł 604 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 81 zł 320 zł
olej opałowy 90 zł 357 zł
gaz ziemny 65 zł 256 zł
propan 71 zł 279 zł
pellet 81 zł 321 zł
drewno 73 zł 290 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,77
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 49
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?