Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 3,30m2
wymiary: 2,20m x 1,50m
Team-Plast logo

892 kWh

98,00 - 446,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 892 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 98 zł 111 kg
Olej opałowy 241 zł 82 l
Gaz ziemny 125 zł 95 m3
Propan 232 zł 129 l
Pellet 134 zł 178 kg
Suche drewno iglaste 161 zł 178 kg
Prąd 446 zł 892 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 236 kg
Olej opałowy 264 kg
Gaz ziemny 189 kg
Propan 206 kg
Pellet 237 kg
Suche drewno iglaste 214 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 3,30m2 3,30m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 232 kWh 327 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 84 kWh 882 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 316 kWh 1208 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 35 zł 133 zł
olej opałowy 85 zł 326 zł
gaz ziemny 44 zł 169 zł
propan 82 zł 314 zł
pellet 47 zł 181 zł
drewno 57 zł 217 zł
prąd 158 zł 604 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 39 zł 150 zł
olej opałowy 29 zł 112 zł
gaz ziemny 33 zł 128 zł
propan 46 zł 174 zł
pellet 63 zł 242 zł
drewno 63 zł 242 zł
prąd 158 zł 604 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 84 zł 320 zł
olej opałowy 93 zł 357 zł
gaz ziemny 67 zł 256 zł
propan 73 zł 279 zł
pellet 84 zł 321 zł
drewno 76 zł 290 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,78
Siły operacyjne 2
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 50
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?