Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem

Team-Plast Team Balance MD

Raport energooszczędności
zdjęcie poglądowe
892 kWh
98,00 - 446,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 3,30m2
wymiary: 2,20m x 1,50m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 892 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 98 zł 111 kg
Olej opałowy 241 zł 82 l
Gaz ziemny 125 zł 95 m3
Propan 232 zł 129 l
Pellet 134 zł 178 kg
Suche drewno iglaste 161 zł 178 kg
Prąd 446 zł 892 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 236 kg
Olej opałowy 264 kg
Gaz ziemny 189 kg
Propan 206 kg
Pellet 237 kg
Suche drewno iglaste 214 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 3,30m2 3,30m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 232 kWh 327 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 84 kWh 882 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 316 kWh 1208 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 35 zł 133 zł
olej opałowy 85 zł 326 zł
gaz ziemny 44 zł 169 zł
propan 82 zł 314 zł
pellet 47 zł 181 zł
drewno 57 zł 217 zł
prąd 158 zł 604 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 39 kg 150 kg
olej opałowy 29 l 112 l
gaz ziemny 33 m3 128 m3
propan 46 l 174 l
pellet 63 kg 242 kg
drewno 63 kg 242 kg
prąd 158 kWh 604 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 84 kg 320 kg
olej opałowy 93 kg 357 kg
gaz ziemny 67 kg 256 kg
propan 73 kg 279 kg
pellet 84 kg 321 kg
drewno 76 kg 290 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,78
Siły operacyjne 2
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 50
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

1592 kWh 175 - 796 zł
szacunkowe oszczędności
710 kWh 78 - 355 zł
szacunkowe oszczędności
564 kWh 62 - 282 zł
szacunkowe oszczędności
902 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2152 kWh 237 - 1076 zł
szacunkowe oszczędności
820 kWh 90 - 410 zł
szacunkowe oszczędności
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Budvar Imperial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Witraż V70 Swingline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pamo Pamoline 100
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Empol Schüco ThermoSlide HST
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sonarol Optitherm
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 3.00 / 5.00
Domel Synergic
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne