Energooszczędność

Okno jednoskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD

Okno jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 2,18m2
wymiary: 1,45m x 1,50m
Team-Plast logo

564 kWh

62,00 - 282,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 564 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 62 zł 70 kg
Olej opałowy 152 zł 52 l
Gaz ziemny 79 zł 60 m3
Propan 147 zł 81 l
Pellet 85 zł 113 kg
Suche drewno iglaste 101 zł 113 kg
Prąd 282 zł 564 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 149 kg
Olej opałowy 167 kg
Gaz ziemny 119 kg
Propan 130 kg
Pellet 150 kg
Suche drewno iglaste 135 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno jednoskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno jednoskrzydłowe 2
Okno jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 2,18m2 2,18m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 149 kWh 215 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 84 kWh 581 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 233 kWh 796 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 26 zł 88 zł
olej opałowy 63 zł 215 zł
gaz ziemny 33 zł 111 zł
propan 60 zł 207 zł
pellet 35 zł 119 zł
drewno 42 zł 143 zł
prąd 116 zł 398 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 29 zł 99 zł
olej opałowy 21 zł 74 zł
gaz ziemny 25 zł 84 zł
propan 34 zł 115 zł
pellet 47 zł 159 zł
drewno 47 zł 159 zł
prąd 116 zł 398 zł
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 62 zł 211 zł
olej opałowy 69 zł 235 zł
gaz ziemny 49 zł 169 zł
propan 54 zł 184 zł
pellet 62 zł 212 zł
drewno 56 zł 191 zł
prąd 0 zł 0 zł

1 Dla konstrukcji „Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,76
Odporności na włamanie RC3
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 55
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?