Okno jednoskrzydłowe

Team-Plast Team Balance MD

Raport energooszczędności
zdjęcie poglądowe
564 kWh
62,00 - 282,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 2,18m2
wymiary: 1,45m x 1,50m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 564 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 62 zł 70 kg
Olej opałowy 152 zł 52 l
Gaz ziemny 79 zł 60 m3
Propan 147 zł 81 l
Pellet 85 zł 113 kg
Suche drewno iglaste 101 zł 113 kg
Prąd 282 zł 564 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 149 kg
Olej opałowy 167 kg
Gaz ziemny 119 kg
Propan 130 kg
Pellet 150 kg
Suche drewno iglaste 135 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno jednoskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno jednoskrzydłowe 2
Okno jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno jednoskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 2,18m2 2,18m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 149 kWh 215 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 84 kWh 581 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 233 kWh 796 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 26 zł 88 zł
olej opałowy 63 zł 215 zł
gaz ziemny 33 zł 111 zł
propan 60 zł 207 zł
pellet 35 zł 119 zł
drewno 42 zł 143 zł
prąd 116 zł 398 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 29 kg 99 kg
olej opałowy 21 l 74 l
gaz ziemny 25 m3 84 m3
propan 34 l 115 l
pellet 47 kg 159 kg
drewno 47 kg 159 kg
prąd 116 kWh 398 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 62 kg 211 kg
olej opałowy 69 kg 235 kg
gaz ziemny 49 kg 169 kg
propan 54 kg 184 kg
pellet 62 kg 212 kg
drewno 56 kg 191 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E900
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,76
Odporności na włamanie RC3
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 55
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno jednoskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

1592 kWh 175 - 796 zł
szacunkowe oszczędności
710 kWh 78 - 355 zł
szacunkowe oszczędności
892 kWh 98 - 446 zł
szacunkowe oszczędności
902 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2152 kWh 237 - 1076 zł
szacunkowe oszczędności
820 kWh 90 - 410 zł
szacunkowe oszczędności
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Grupa Solo De Lux
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pozbud System HS
drzwi unoszono-przesuwne HST drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Sapor Aluprof MB-70 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Domel Vector
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.00 / 5.00
Wegiel Veka Perfectline
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
ABM Jędraszek Ultraglide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne