Energooszczędność

Okno trzyskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD

Okno trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
powierzchnia: 3,20m2
wymiary: 2,00m x 1,60m
Team-Plast logo

820 kWh

90,00 - 410,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 820 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 90 zł 102 kg
Olej opałowy 222 zł 76 l
Gaz ziemny 115 zł 87 m3
Propan 213 zł 118 l
Pellet 123 zł 164 kg
Suche drewno iglaste 148 zł 164 kg
Prąd 410 zł 820 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 217 kg
Olej opałowy 242 kg
Gaz ziemny 174 kg
Propan 189 kg
Pellet 218 kg
Suche drewno iglaste 197 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno trzyskrzydłowe
Team-Plast Team Balance MD 1
Standardowe Okno trzyskrzydłowe 2
Okno trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD Okno trzyskrzydłowe Team-Plast TEAM BALANCE MD
Powierzchnia okna 3,20m2 3,20m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 259 kWh 317 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 92 kWh 855 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 351 kWh 1172 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 39 zł 129 zł
olej opałowy 95 zł 316 zł
gaz ziemny 49 zł 164 zł
propan 91 zł 305 zł
pellet 53 zł 176 zł
drewno 63 zł 211 zł
prąd 176 zł 586 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 44 kg 146 kg
olej opałowy 32 l 108 l
gaz ziemny 37 m3 124 m3
propan 51 l 169 l
pellet 70 kg 234 kg
drewno 70 kg 234 kg
prąd 176 kWh 586 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 93 kg 310 kg
olej opałowy 104 kg 346 kg
gaz ziemny 74 kg 248 kg
propan 81 kg 270 kg
pellet 93 kg 312 kg
drewno 84 kg 281 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Okno trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno trzyskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 4 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,9
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 43
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno trzyskrzydłowe Team-Plast Team Balance MD w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Team-Plast Team Balance MD

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?