Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem

Vetrex V70

Raport energooszczędności
Okno Vetrex V70
zdjęcie poglądowe
595 kWh
65,00 - 297,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 2,30m2
wymiary: 1,00m x 2,30m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex V70 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 595 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 65 zł 74 kg
Olej opałowy 161 zł 55 l
Gaz ziemny 83 zł 63 m3
Propan 155 zł 86 l
Pellet 89 zł 119 kg
Suche drewno iglaste 107 zł 119 kg
Prąd 297 zł 595 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 157 kg
Olej opałowy 176 kg
Gaz ziemny 126 kg
Propan 137 kg
Pellet 158 kg
Suche drewno iglaste 143 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem
Vetrex V70 1
Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem 2
Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex VP70 Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex VP70
Powierzchnia okna 2,30m2 2,30m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 218 kWh 228 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 31 kWh 616 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 249 kWh 844 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 27 zł 93 zł
olej opałowy 67 zł 228 zł
gaz ziemny 35 zł 118 zł
propan 65 zł 219 zł
pellet 37 zł 127 zł
drewno 45 zł 152 zł
prąd 125 zł 422 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 31 kg 105 kg
olej opałowy 23 l 78 l
gaz ziemny 26 m3 89 m3
propan 36 l 122 l
pellet 50 kg 169 kg
drewno 50 kg 169 kg
prąd 125 kWh 422 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 66 kg 223 kg
olej opałowy 74 kg 249 kg
gaz ziemny 53 kg 179 kg
propan 57 kg 195 kg
pellet 66 kg 224 kg
drewno 60 kg 203 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex V70” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex V70

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A5
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 1,05
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 40
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe z niskim progiem Vetrex V70 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Vetrex V70

860 kWh 95 - 430 zł
szacunkowe oszczędności
603 kWh 66 - 301 zł
szacunkowe oszczędności
842 kWh 93 - 421 zł
szacunkowe oszczędności
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Pagen Premium Line AD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Termo Profil Duoport SK Z
drzwi uchylno-przesuwne PSK PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Pol-Skone Energy Concept 90 EI30
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Tur-Plast Aliplast UltraGlide
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Vidok VA-77 HI
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Petecki Slide Line 82
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne