Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C

Vetrex V82

Raport energooszczędności
Okno Vetrex V82 przekrój
zdjęcie poglądowe
3530 kWh
388,00 - 1765,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 12,01m2
wymiary: 4,90m x 2,45m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 3530 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 388 zł 439 kg
Olej opałowy 953 zł 326 l
Gaz ziemny 494 zł 374 m3
Propan 918 zł 509 l
Pellet 530 zł 706 kg
Suche drewno iglaste 635 zł 706 kg
Prąd 1765 zł 3530 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 934 kg
Olej opałowy 1043 kg
Gaz ziemny 748 kg
Propan 814 kg
Pellet 939 kg
Suche drewno iglaste 847 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C
Vetrex V82 1
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C 2
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82 Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82
Powierzchnia okna 12,01m2 12,01m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 745 kWh 1188 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 121 kWh 3209 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 867 kWh 4397 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 95 zł 484 zł
olej opałowy 234 zł 1187 zł
gaz ziemny 121 zł 616 zł
propan 225 zł 1143 zł
pellet 130 zł 660 zł
drewno 156 zł 791 zł
prąd 433 zł 2199 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 108 kg 546 kg
olej opałowy 80 l 406 l
gaz ziemny 92 m3 466 m3
propan 125 l 634 l
pellet 173 kg 879 kg
drewno 173 kg 879 kg
prąd 433 kWh 2199 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 229 kg 1163 kg
olej opałowy 256 kg 1299 kg
gaz ziemny 184 kg 932 kg
propan 200 kg 1014 kg
pellet 231 kg 1170 kg
drewno 208 kg 1055 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A9
Odproność na obciążenie wiatrem 1 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,69
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 40
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ C Vetrex V82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Vetrex V82

1674 kWh 184 - 837 zł
szacunkowe oszczędności
901 kWh 99 - 451 zł
szacunkowe oszczędności
2068 kWh 227 - 1034 zł
szacunkowe oszczędności
918 kWh 101 - 459 zł
szacunkowe oszczędności
1843 kWh 203 - 922 zł
szacunkowe oszczędności
1583 kWh 174 - 792 zł
szacunkowe oszczędności
1272 kWh 140 - 636 zł
szacunkowe oszczędności
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Maszrol Schüco Corona CT70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grobud Progress
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Tur-Plast Aliplast Superial SPi+
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Urzędowski Galux Modern
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Dankar Aliplast Imperial
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grupa Solo Visoglide HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne