Energooszczędność

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Vetrex V82

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82
powierzchnia: 4,50m2
wymiary: 3,00m x 1,50m
Okno Vetrex V82 przekrój
Vetrex logo

1272 kWh

140,00 - 636,00 zł

Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1272 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 140 zł 158 kg
Olej opałowy 344 zł 117 l
Gaz ziemny 178 zł 135 m3
Propan 331 zł 183 l
Pellet 191 zł 254 kg
Suche drewno iglaste 229 zł 254 kg
Prąd 636 zł 1272 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 337 kg
Olej opałowy 376 kg
Gaz ziemny 270 kg
Propan 293 kg
Pellet 338 kg
Suche drewno iglaste 305 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Vetrex V82 1
Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 2
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82 Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82
Powierzchnia okna 4,50m2 4,50m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 296 kWh 445 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 80 kWh 1203 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 376 kWh 1648 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 41 zł 181 zł
olej opałowy 101 zł 445 zł
gaz ziemny 53 zł 231 zł
propan 98 zł 429 zł
pellet 56 zł 247 zł
drewno 68 zł 297 zł
prąd 188 zł 824 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 47 kg 205 kg
olej opałowy 35 l 152 l
gaz ziemny 40 m3 175 m3
propan 54 l 237 l
pellet 75 kg 330 kg
drewno 75 kg 330 kg
prąd 188 kWh 824 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 99 kg 436 kg
olej opałowy 111 kg 487 kg
gaz ziemny 80 kg 349 kg
propan 87 kg 380 kg
pellet 100 kg 438 kg
drewno 90 kg 396 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności E750
Odproność na obciążenie wiatrem 5 C
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,73
Siły operacyjne 1
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 45
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem Vetrex V82 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien
Zobacz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Vetrex V82

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?