Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A

Vetrex V90

Raport energooszczędności
Okno Vetrex V90+ przekrój
zdjęcie poglądowe
1644 kWh
181,00 - 822,00 zł
Szacunkowe zmniejszenie zużycia energii oraz możliwy zakres korzyści finansowych w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewasz dom
powierzchnia: 5,76m2
wymiary: 2,40m x 2,40m

Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły

Wybierając Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90 możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1644 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Rodzaj
paliwa
Oszczędność
Pieniądze Paliwo
Węgiel kamienny 181 zł 204 kg
Olej opałowy 444 zł 152 l
Gaz ziemny 230 zł 174 m3
Propan 427 zł 237 l
Pellet 247 zł 329 kg
Suche drewno iglaste 296 zł 329 kg
Prąd 822 zł 1644 kWh
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin
Rodzaj
paliwa
Redukcja emisji CO2
Węgiel kamienny 435 kg
Olej opałowy 486 kg
Gaz ziemny 348 kg
Propan 379 kg
Pellet 437 kg
Suche drewno iglaste 394 kg
Prąd 0 kg
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin

Szczegółwe porównanie energooszczędności

Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
Vetrex V90 1
Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A 2
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90+ Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90+
Powierzchnia okna 5,76m2 5,76m2
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie 358 kWh 570 kWh
Wielkość strat ciepła przez infiltrację 108 kWh 1539 kWh
Łączna wielkość strat ciepła 465 kWh 2109 kWh
Wartość strat energii w zależności od źródła
węgiel kamienny 51 zł 232 zł
olej opałowy 126 zł 569 zł
gaz ziemny 65 zł 295 zł
propan 121 zł 548 zł
pellet 70 zł 316 zł
drewno 84 zł 380 zł
prąd 233 zł 1054 zł
Wielkość strat opału generowana przez straty energii
węgiel kamienny 58 kg 262 kg
olej opałowy 43 l 195 l
gaz ziemny 49 m3 223 m3
propan 67 l 304 l
pellet 93 kg 422 kg
drewno 93 kg 422 kg
prąd 233 kWh 1054 kWh
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii
węgiel kamienny 123 kg 558 kg
olej opałowy 137 kg 623 kg
gaz ziemny 99 kg 447 kg
propan 107 kg 486 kg
pellet 124 kg 561 kg
drewno 112 kg 506 kg
prąd 0 kg 0 kg

1 Dla konstrukcji „Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.

2 Standardowe Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.

Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.

Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90

Właściwości użytkowe klasa / wartość
Wodoszczelności A7
Odproność na obciążenie wiatrem 2 B
Przepuszczalność powietrza 4
Współczynnik przenikania ciepła 0,69
Konstrukcja w Rankingu Okien tak
Ilość uzyskanych punktów 31
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A Vetrex V90 w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien

Pozostałe okna Vetrex V90

772 kWh 85 - 386 zł
szacunkowe oszczędności
695 kWh 76 - 348 zł
szacunkowe oszczędności
1033 kWh 114 - 516 zł
szacunkowe oszczędności
572 kWh 63 - 286 zł
szacunkowe oszczędności
2213 kWh 243 - 1107 zł
szacunkowe oszczędności
1341 kWh 148 - 671 zł
szacunkowe oszczędności
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.79 / 5.00
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 4.11 / 5.00
Stollar Okna obrotowe Unitas
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Grupa Solo Visoglide HS
drzwi unoszono-przesuwne HST aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Thermofasada Schüco Living
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Vikking Arctic Plus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Mielczarek Schüco CT70 HS
drzwi unoszono-przesuwne HST PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Stollar Slim Line 70
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne