Ocena punktowa firmy Konińska Fabryka Okien

Konińska Fabryka Okien
ul. Ogrodowa 50 62-571 Stare Miasto
0
pkt
sieć sprzedaży
Brak danych
0pkt / 3pkt
System zarządzania jakością ISO 9001
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność świadectwa systemu zarządzania jakością na stronie www
Brak danych
0pkt / 3pkt
Zakładowa Kontrola Produkcji nadzorowana przez jednostkę notyfikowaną
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność świadectwa o przyjęciu nadzoru nad ZKP przez JN na stronie www
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność świadectw/sprawozdań badań ITT na stronie www
promocja
Brak danych
0pkt / 3pkt
Karta gwarancyjna
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność karty gwarancyjnej na stronie www
Brak danych
0pkt / 3pkt
Firmowa instrukcja montażu
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność instrukcji montażu na stronie www
Nie
0pkt / 3pkt
Uczestnictwo firmy/partnerów w Programie Rekomendacji
0
Zdobyte punkty