Ocena punktowa firmy SOŻAL Solecka Fabryka Okien

SOŻAL Solecka Fabryka Okien
ul. Toruńska 85C, 86-050 Solec Kujawski
9
pkt
sieć sprzedaży
Brak danych
0pkt / 3pkt
System zarządzania jakością ISO 9001
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność świadectwa systemu zarządzania jakością na stronie www
Brak danych
0pkt / 3pkt
Zakładowa Kontrola Produkcji nadzorowana przez jednostkę notyfikowaną
Tak
3pkt / 3pkt
Dostępność świadectwa o przyjęciu nadzoru nad ZKP przez JN na stronie www
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność świadectw/sprawozdań badań ITT na stronie www
promocja
Brak danych
0pkt / 3pkt
Karta gwarancyjna
Nie
0pkt / 3pkt
Dostępność karty gwarancyjnej na stronie www
Tak
3pkt / 3pkt
Firmowa instrukcja montażu
Tak
3pkt / 3pkt
Dostępność instrukcji montażu na stronie www
Nie
0pkt / 3pkt
Uczestnictwo firmy/partnerów w Programie Rekomendacji
9
Zdobyte punkty