Ranking energooszczędności okien i drzwi balkonowych nieprostokątnych

Znaleziono 1 okien i drzwi balkonowych nieprostokątnych o określonym poziomie energooszczędności
Okna i drzwi balkonowe nieprostokątne. Ranking energooszczędności.
Punkty Typ konstrukcji / Parametry
17

V82

Okna i drzwi balkonowe nieprostokątne
Klasa przepuszczalności powietrza: 4
Przepuszczalność powietrza Q100l: 0,69
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 0,77

Ranking energooszczędności okien i drzwi balkonowych opisuje zdolność konstrukcji okiennej do jednoczesnego ograniczania ilości energii niezbędnej do ogrzania powietrza przedostającego się do wnętrza pomieszczeń przez nieszczelności okien oraz ograniczania ilości energii traconej w wyniku wymiany ciepła przez konstrukcję okienną pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Zanim ciepło zacznie „uciekać” przez okno, należy je najpierw wytworzyć w celu ogrzania zimnego powietrza zewnętrznego dostającego się do pomieszczeń przez nieszczelności okien i budynku. Energooszczędność okna lub drzwi balkonowych jest tym większa im jednocześnie niższa wartość przepuszczalności odniesienia Q100 oraz wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okien i drzwi balkonowych.

Tylko łączne traktowanie tych dwóch właściwości użytkowych, przepuszczalności powietrza i przenikalności cieplnej, pozwala na określenie szacunkowego, przewidywanego poziomu kosztów i zysków związanych z nakładami i stratami energii w odniesieniu do jednej lub wielu konstrukcji okiennych instalowanych w obiekcie budowlanym. Więcej informacji o energooszczędności konstrukcji okiennych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.