Ranking przenikalności cieplnej Uw okien czteroskrzydłowych

Znaleziono 11 okien czteroskrzydłowych o określonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw
Okno czteroskrzydłowe. Ranking przenikalności cieplnej Uw.
Punkty Typ konstrukcji Wartość
7 / 9 V82
Okno czteroskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 0,77
5 / 9 LUM'UP
Okno czteroskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 0,88
5 / 9 Veka SL82
Okno czteroskrzydłowe
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 0,91
5 / 9 AdamS Passiv-line PLUS
Okno czteroskrzydłowe
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 0,88
3 / 9 Aluplast 7000
Okno czteroskrzydłowe
ADAMS
sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,1
3 / 9 Veka PF70
Okno czteroskrzydłowe
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,1
3 / 9 Elite Comfort/ Energy/ Secure/ Silence
Okno czteroskrzydłowe
Plastimet
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,1
2 / 9 Duotherm
Okno czteroskrzydłowe
EUROCOLOR Sp. z o.o.
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,2
2 / 9 BluEvolution 82 MD
Okno czteroskrzydłowe
ADAMS
sieć sprzedaży
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,2
1 / 9 NOVEL
Okno czteroskrzydłowe
EUROCOLOR Sp. z o.o.
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,3
1 / 9 Global
Okno czteroskrzydłowe
EUROCOLOR Sp. z o.o.
Współczynnik przenikania ciepła Uw: 1,3

Ranking przenikalności cieplnej okien opisuje zdolność konstrukcji okiennej do ograniczania przepływu ciepła i wynikających z tego strat energii. Przenikalność cieplną okien i drzwi balkonowych określa się wartością współczynnika przenikania ciepła „Uw”. Im niższa wartość współczynnika „Uw” tym mniejszy przepływ ciepła przez przegrodę w określonym czasie.

Wymagane maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Umax okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków określono w punkcie 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07). Od 01.01.2017 w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti >16 °C wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła U okien, (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieranych wynosi 1,1 W/(m2*K). Więcej informacji o przenikalności cieplnej konstrukcji okiennych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?