Ranking wodoszczelności drzwi balkonowych HST (unoszono-przesuwne) - typ A

Znaleziono 5 drzwi balkonowych HST (unoszono-przesuwne) - typ A o określonej klasie wodoszczelności
Drzwi balkonowe HST (unośno-przesuwne) - typ A. Ranking wodoszczelności.
Punkty Typ konstrukcji Klasa
9 / 10 Patio HST
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: A9
8 / 10 TEAM BALANCE MD
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A8
8 / 10 HST 85 Premium
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
ADAMS
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A8
6 / 10 Vetrex Slide 82
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A6
5 / 10 Veka Slide 82
Drzwi balkonowe HST (unoszono-przesuwne) typ A
ADAMS
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A5

Ranking wodoszczelności okien i drzwi balkonowych opisuje odporność konstrukcji okiennych na oddziaływanie wody opadowej. Zgodnie z wymaganiem określonym w § 318 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Wodoszczelność konstrukcji okiennych ustalana jest w badaniach i określana za pomocą klas wodoszczelności. Zgodnie z normą PN-EN 12208 wyodrębnia się 9 klas wodoszczelności okien nieosłoniętych (A), od klasy 1 do 9 oraz klasę Exxxx. Im wyższa klasa wodoszczelności tym okno bardziej odporne na oddziaływanie wody opadowej.

Klasa najniższa, to A1. Klasa najwyższa, to Exxxx, w której w miejsce xxxx wpisuje się wartość ciśnienia prędkości wiatru, do której okno zachowuje szczelność na oddziaływanie deszczu, na przykład klasa E 1050 Pa oznacza wodoszczelność konstrukcji przy prędkości wiatru 148 km/h. Więcej informacji o wodoszczelności okien i drzwi balkonowych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?