Ranking wodoszczelności drzwi balkonowych PSK (uchylno-przesuwne)

Znaleziono 16 drzwi balkonowych PSK (uchylno-przesuwne) o określonej klasie wodoszczelności
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne). Ranking wodoszczelności.
Punkty Typ konstrukcji Klasa
10 / 10 TEAM SELECT AD
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 TEAM OPEN MD
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 TEAM SELECT
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 TEAM BALANCE MD
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 V82
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Q-Line
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
VIDOK Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: E1200
10 / 10 Prime
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne)
Dobroplast
Klasa wodoszczelności: E750
9 / 10 TEAM STRAIGHT
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 AdamS Passiv-line PLUS
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 TEAM OPEN AD
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Gealan 8000
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne)
PLASTIMET Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Elite Comfort/ Energy/ Secure/ Silence
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne)
Plastimet
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Encore
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne)
Dobroplast
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Avantgarde 7000 / Triumph 7000
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne)
Dobroplast
Klasa wodoszczelności: A9
7 / 10 V76
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A7
7 / 10 V90+
Drzwi balkonowe PSK (uchylno-przesuwne) typ A
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A7

Ranking wodoszczelności okien i drzwi balkonowych opisuje odporność konstrukcji okiennych na oddziaływanie wody opadowej. Zgodnie z wymaganiem określonym w § 318 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Wodoszczelność konstrukcji okiennych ustalana jest w badaniach i określana za pomocą klas wodoszczelności. Zgodnie z normą PN-EN 12208 wyodrębnia się 9 klas wodoszczelności okien nieosłoniętych (A), od klasy 1 do 9 oraz klasę Exxxx. Im wyższa klasa wodoszczelności tym okno bardziej odporne na oddziaływanie wody opadowej.

Klasa najniższa, to A1. Klasa najwyższa, to Exxxx, w której w miejsce xxxx wpisuje się wartość ciśnienia prędkości wiatru, do której okno zachowuje szczelność na oddziaływanie deszczu, na przykład klasa E 1050 Pa oznacza wodoszczelność konstrukcji przy prędkości wiatru 148 km/h. Więcej informacji o wodoszczelności okien i drzwi balkonowych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?