Ranking wodoszczelności okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem

Znaleziono 16 okien dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem o określonej klasie wodoszczelności
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem. Ranking wodoszczelności.
Punkty Typ konstrukcji Klasa
10 / 10 V82
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 V90+
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 TEAM BALANCE MD
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 Veka SL82
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Aluplast 7000
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Ryven Thermal
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
PLASTIMET Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Gealan 8000
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
PLASTIMET Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: E1650
10 / 10 Ideal 5000
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Eko Okna
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Softline 70
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Vidok
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Alphaline 90
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Vidok
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Arcade Comfort /Classic/ Rond
Okno dwuskrzydłowe ze stałym słupkiem
LANKO
Klasa wodoszczelności: E1200
9 / 10 Ideal 4000
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
Eko Okna
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Arcade Comfort /Classic/ Rond
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
LANKO
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Eforte Energy
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
LANKO
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Prestige ST/ Rond
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
LANKO
Klasa wodoszczelności: A9
8 / 10 AS 4000 Classic/Rondo
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem
ADAMS
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A8

Ranking wodoszczelności okien i drzwi balkonowych opisuje odporność konstrukcji okiennych na oddziaływanie wody opadowej. Zgodnie z wymaganiem określonym w § 318 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Wodoszczelność konstrukcji okiennych ustalana jest w badaniach i określana za pomocą klas wodoszczelności. Zgodnie z normą PN-EN 12208 wyodrębnia się 9 klas wodoszczelności okien nieosłoniętych (A), od klasy 1 do 9 oraz klasę Exxxx. Im wyższa klasa wodoszczelności tym okno bardziej odporne na oddziaływanie wody opadowej.

Klasa najniższa, to A1. Klasa najwyższa, to Exxxx, w której w miejsce xxxx wpisuje się wartość ciśnienia prędkości wiatru, do której okno zachowuje szczelność na oddziaływanie deszczu, na przykład klasa E 1050 Pa oznacza wodoszczelność konstrukcji przy prędkości wiatru 148 km/h. Więcej informacji o wodoszczelności okien i drzwi balkonowych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?