Ranking wodoszczelności okien jednoskrzydłowych

Znaleziono 21 okien jednoskrzydłowych o określonej klasie wodoszczelności
Okna jednoskrzydłowe. Ranking wodoszczelności.
Punkty Typ konstrukcji Klasa
10 / 10 TEAM STRAIGHT
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 TEAM SELECT AD
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1500
10 / 10 TEAM OPEN MD
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1350
10 / 10 TEAM SELECT
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E2100
10 / 10 TEAM BALANCE MD
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 bluEvolution 82 AD
Okno jednoskrzydłowe
PETECKI P.P.H.U.
Klasa wodoszczelności: E1500
10 / 10 Petecki Excellent Class 82 MD
Okno jednoskrzydłowe
PETECKI P.P.H.U.
Klasa wodoszczelności: E1200
10 / 10 V82 Modern Design
Okno jednoskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 MS Evolution
Okno jednoskrzydłowe
MS więcej niż OKNA Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: E1050
10 / 10 Ideal 4000
Okno jednoskrzydłowe
Eko Okna
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 V90+
Okno jednoskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1500
10 / 10 V82 / Black Design
Okno jednoskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 AdamS PCV Brügmann Classic/Rondo
Okno jednoskrzydłowe
ADAMS
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1050
10 / 10 AS 4000 Classic/Rondo
Okno jednoskrzydłowe
ADAMS
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1200
9 / 10 Team ICON
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 LUM'UP
Okno jednoskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 TEAM OPEN AD
Okno jednoskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 SI82
Okno jednoskrzydłowe
Matplast
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 Eska Line Comfort/ Exculsive
Okno jednoskrzydłowe
ESKA OKNA
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 IGLO 5
Okno jednoskrzydłowe
DRUTEX
Klasa wodoszczelności: A9
6 / 10 CT70
Okno jednoskrzydłowe
Matplast
Klasa wodoszczelności: A6

Ranking wodoszczelności okien i drzwi balkonowych opisuje odporność konstrukcji okiennych na oddziaływanie wody opadowej. Zgodnie z wymaganiem określonym w § 318 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Wodoszczelność konstrukcji okiennych ustalana jest w badaniach i określana za pomocą klas wodoszczelności. Zgodnie z normą PN-EN 12208 wyodrębnia się 9 klas wodoszczelności okien nieosłoniętych (A), od klasy 1 do 9 oraz klasę Exxxx. Im wyższa klasa wodoszczelności tym okno bardziej odporne na oddziaływanie wody opadowej.

Klasa najniższa, to A1. Klasa najwyższa, to Exxxx, w której w miejsce xxxx wpisuje się wartość ciśnienia prędkości wiatru, do której okno zachowuje szczelność na oddziaływanie deszczu, na przykład klasa E 1050 Pa oznacza wodoszczelność konstrukcji przy prędkości wiatru 148 km/h. Więcej informacji o wodoszczelności okien i drzwi balkonowych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?