Ranking wodoszczelności okien trzyskrzydłowych

Znaleziono 15 okien trzyskrzydłowych o określonej klasie wodoszczelności
Okna trzyskrzydłowe. Ranking wodoszczelności.
Punkty Typ konstrukcji Klasa
10 / 10 V82 Luce
Okno trzyskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 TEAM SELECT
Okno trzyskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1650
10 / 10 V82
Okno trzyskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E750
10 / 10 Ryven Thermal
Okno trzyskrzydłowe
PLASTIMET Sp. z o.o.
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Alphaline 90
Okno trzyskrzydłowe
0
Klasa wodoszczelności: E900
10 / 10 Arcade Comfort /Classic/ Rond
Okno trzyskrzydłowe
LANKO
Klasa wodoszczelności: E1050
10 / 10 Eforte Energy
Okno trzyskrzydłowe
LANKO
Klasa wodoszczelności: E1200
10 / 10 V90+
Okno trzyskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1050
10 / 10 AdamS Passiv-line PLUS
Okno trzyskrzydłowe
ADAMS
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: E1500
9 / 10 TEAM BALANCE MD
Okno trzyskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
raport energooszczędności sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
9 / 10 TEAM OPEN AD
Okno trzyskrzydłowe
TEAM-PLAST Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A9
8 / 10 Brązowy 70
Okno trzyskrzydłowe
PPU OLA Sp. Z.o.o
Klasa wodoszczelności: A8
8 / 10 Eska Line Comfort/ Exculsive
Okno trzyskrzydłowe
ESKA OKNA
Klasa wodoszczelności: A8
8 / 10 IGLO 5
Okno trzyskrzydłowe
DRUTEX
Klasa wodoszczelności: A8
7 / 10 V76
Okno trzyskrzydłowe
VETREX Sp. z o.o.
sieć sprzedaży
Klasa wodoszczelności: A7

Ranking wodoszczelności okien i drzwi balkonowych opisuje odporność konstrukcji okiennych na oddziaływanie wody opadowej. Zgodnie z wymaganiem określonym w § 318 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 2019.06.07) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.

Wodoszczelność konstrukcji okiennych ustalana jest w badaniach i określana za pomocą klas wodoszczelności. Zgodnie z normą PN-EN 12208 wyodrębnia się 9 klas wodoszczelności okien nieosłoniętych (A), od klasy 1 do 9 oraz klasę Exxxx. Im wyższa klasa wodoszczelności tym okno bardziej odporne na oddziaływanie wody opadowej.

Klasa najniższa, to A1. Klasa najwyższa, to Exxxx, w której w miejsce xxxx wpisuje się wartość ciśnienia prędkości wiatru, do której okno zachowuje szczelność na oddziaływanie deszczu, na przykład klasa E 1050 Pa oznacza wodoszczelność konstrukcji przy prędkości wiatru 148 km/h. Więcej informacji o wodoszczelności okien i drzwi balkonowych zamieszczamy w Poradniku Okiennym.

Termowizja

28.01.2019

Czy badanie termowizyjne może być przdatne w ocenie jakości okien oraz ich montażu? Czy badanie termowizyjne może być podstawą do reklamacji okien lub montażu?