Okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N

w Rankingu Okien

30 diament ikona
0
Technika okienna
30
Oceny
Zapytaj o produkt Oceń produkt

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI przeznaczone są do stosowania zarówno w obiektach budownictwa jednorodzinnego, jak i obiektach wielomieszkaniowych. Doskonale sprawdzą się w budynkach wznoszonych, podczas wykonywania robót termomodernizacyjnych albo w remontach budynków istniejących.

Walory użytkowe wyrobu dostosowane są do aktualnych wymagań technicznych. Wartość inwestycji spełnia oczekiwania nabywców w zakresie racjonalności wydatkowanych środków. Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI  mogą być instalowane w ościeżach ścian konstrukcyjnych wykonanych z betonu, betonu komórkowego albo pustaków ceramicznych, niezależnie od rodzaju i typu ściany.  Produkt przeznaczony do stosowania w  pomieszczeniach wyposażonych w dowolny system wentylacji naturalnej albo mechanicznej.

Firma TEAM-PLAST deklaruje zgodność aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) dotyczącymi przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB79N SI określana jest przez uprawnione jednostki notyfikowane w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki stanowią podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Standardowe, jednoskrzydłowe okno aluminiowe o wymiarach referencyjnych charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 750 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C4
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1

Charakterystyczną cechą aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI jest wysoki poziom szczelności powietrznej i wodoszczelności w połączeniu z dużą odpornością na obciążenia wiatrem. Synergia podstawowych właściwości użytkowych sprawia, że wyroby mogą być z powodzeniem stosowane podczas budowy albo termomodernizacji  budynków niskich, wysokich, a nawet w obiektach wysokościowych powyżej 55 metrów wysokości.

Walory użytkowe pozwalają na bezawaryjną eksploatację wyrobów w miejscu wbudowania, bez ograniczeń wynikających z podziału terytorium Polski na strefy klimatyczne bądź strefy obciążenia wiatrem.  Najwyższa, 4 klasa wytrzymałości mechanicznej przesądza o wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowania i zdolności konstrukcji do swobodnego przenoszenia obciążeń pochodzących od ciężaru dowolnego oszklenia, jak i krótkotrwałych obciążeń eksploatacyjnych wynikających z użytkowania wyrobu.

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe Aluprof MB-79N SI powstają w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe. Niewielka głębokość kształtowników ram ościeżnic i skrzydeł przy zachowaniu najwyższego poziomu wartości użytkowej przesądza o wszechstronności zastosowań przy wykonywaniu robót budowlanych.

Głębokość skrzydła pozwala na wykorzystanie pakietów szyb zespolonych o grubości całkowitej do 63 mm. W zależności od potrzeb i oczekiwań konstrukcje mogą być wyposażone w systemy okuć zewnętrznych albo okuć ukrytych. Maksymalna wielkość skrzydeł aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI sięga S = 1300 mm; H = 2700 mm.

Konstrukcje wyposażone są w uszczelkę środkową i klasyfikowane są w grupie wyrobów MD z potrójnym systemem uszczelnień. Kształtowniki dostępne w wersji andowanej, z powłoką farb proszkowych w pełnej palecie barw RAL albo oklein w tym drewnopodobnych ADECO.

Jakość aluminiowych okien i drzwi balkonowych Aluprof MB-79N SI wytwarzanych przez TEAMPLAST objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Niezależnie od udzielanej gwarancji jakości, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast w Rankingu Okien

Yawal MoreView

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance ART

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance MD

127
2 konstrukcje w Rankingu Okien

Team Basic MD

10
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Icon

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Point MD

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Select SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Select

45
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Straight

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-70

15
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-77 HS

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-86

56
1 konstrukcja w Rankingu Okien

Aluprof MB-104 Passive

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien