Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Team Plast Select SLIDE
Drzwi unoszono-przesuwne HST

35

Niskoprogowe drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST TEAM SELECT SLIDE przeznaczone są do stosowania przy realizacji projektów architektonicznych związanych z budową nowoczesnych, modernistycznych w formie budynków jednorodzinnych albo budynków wielomieszkaniowych o charakterze apartamentowym. Ze względu na posiadane właściwości użytkowe mogą być instalowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji. Funkcjonalność produktu przyczynia się do poprawy oświetlenia pomieszczeń naturalnym światłem słonecznym oraz eliminacji barier komunikacyjnych pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a strefą wypoczynku po stronie zewnętrznej.  

Konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM SELECT SLIDE spełniają wymagania w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła, energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz akustyki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065), a producent deklaruje zgodność wyrobu z Polską Normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM SELECT SLIDE określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta wyrobu, firmy TEAM-PLAST Sp. z o.o albo GEALAN GmbH.

Parametry użytkowe drzwi balkonowych HST TEAM SELECT SLIDE umożliwiają wykorzystanie produktu na budowach zlokalizowanych we wszystkich strefach klimatycznych wynikających z geograficznego położenia Polski oraz strefach obciążenia wiatrem, w których ciśnienie prędkości wiatru odpowiada charakterystyce technicznej ustalonej w badaniach ITT. Pełna funkcjonalność jest zapewniona przy zachowaniu dopuszczonej przez właściciela systemu maksymalnej wielkości wyrobu określonej jako 6,5 m x 2,7m.

Zastosowanie drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM SELECT SLIDE zapewnia pomieszczeniom właściwy komfort cieplny, a dodatkowo przynosi użytkownikom niezaprzeczalne korzyści w zakresie komfortu użytkowania. Brak widocznych progów, szerokie przejście w świetle ościeżnic, łatwość obsługi to podstawowe walory konstrukcji. Dzięki liniowemu, przesuwnemu, ruchowi skrzydeł uzyskuje się dodatkowo swobodę w kształtowaniu powierzchni mieszkalnej w pobliżu jednego z newralgicznych miejsc w pomieszczeniach, jakim jest strefa przejścia z części wewnętrznej do części zewnętrznej, tarasu albo balkonu. Wielkość szyb zespolonych stanowiących komponent konstrukcji decyduje o większym dopływie naturalnego światła słonecznego, a niski próg ułatwia życie osób z ograniczeniami ruchowymi.    

Konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST TEAM SELECT SLIDE powstają w oparciu o technologię i rozwiązania systemu GEALAN S 9000. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o dużej sztywności albo systemowymi kształtownikami aluminiowymi zmniejszającymi masę własną wyrobu. Komfort obsługi zapewniają okucia przesuwne SIEGENIA AUBI – HS PORTAL gwarantując sprawność działania skrzydła przesuwnego o ciężarze do 300 kg. Całość okuć jest sterowana przy pomocy specjalnej klamki HST albo automatycznie. Produkt dostępny jest w gamie ponad 50 kolorów o fakturze drewna lub aluminium albo wyjątkowych i dostępnych wyłącznie dla tego produktu kolorach szkła akrylowego PMMA.

reklama

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST TEAM BALANCE SLIDE objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Team-Plast.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024