Okna i drzwi balkonowe Team Balance MD

w Rankingu Okien

127 diament ikona
66
Technika okienna
61
Oceny
Zapytaj o produkt Oceń produkt

Okna i drzwi balkonowe TEAM BALANCE MD, to produkt o wszechstronnych i uniwersalnych właściwościach. Okno stworzone do pracy i długoletniej eksploatacji zarówno jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, w których inwestorzy przewidują osiąganie zysków z ograniczenia nakładów na energię w trakcie codziennego intensywnego użytkowania. Mogą być skutecznie wykorzystane obiektach wznoszonych z pustaków ceramicznych, silikatów, betonu komórkowego lub modułowych ścian keramzybetonowych, a także domach szkieletowych oraz instalowane w każdym z typów ścian konstrukcyjnych. Konstrukcje sprawdzą się zarówno we współdziałaniu z systemami wentylacji mechanicznej z rekuperacją, jak i standardowej wentylacji grawitacyjnej.

Wprowadzane do obrotu okna i drzwi balkonowe TEAM BALANCE MD są zgodne z normą europejską PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki.

Poziom/wartość/klasa właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE MD określana jest przez notyfikowane laboratoria badawcze w procesie badań wstępnych typu, (ITT). Uzyskane wyniki wskazują wartość użytkową wyrobów i przesądzają o możliwości zastosowania w obiektach budowlanych, stanowiąc podstawę do stosowania oznakowania CE i sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych przez TEAM-PLAST Sp. z o.o. Okno jednoskrzydłowe o wymiarach referencyjnych charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 900 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 4
Izolacyjność akustyczna właściwa RA1 32 dB
Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 27 dB
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4
Siły operacyjne Klasa 1 ≤ 100 N
Odporność na włamanie RC3

Charakterystyczną cechą okien TEAM BALANCE MD jest wysoka wartość użytkowa wynikająca ze zrównoważonego, wysokiego poziomu w zakresie wielu właściwości użytkowych. Okno dobre pod wieloma względami, co potwierdzają badania. Sprawdzone w praktyce. O klasycznym wzornictwie użytkowym. Produkt segmentu Premium wyróżniający się pośród konkurentów wszechstronnością i funkcjonalnością w zakresie wielu przewidywanych zastosowań.

Okna i drzwi balkonowe linii TEAM BALANCE MD zastosowane w budynkach mieszkalnych albo użytkowych przynoszą użytkownikom zarówno wymierne korzyści finansowe wynikające z ograniczenia nakładów na ogrzewanie pomieszczeń, jak i ponadstandardowy komfort obsługi oraz trwałość mechaniczną w ekonomicznie uzasadnionym czasie. Pracują, gdy wypoczywamy, chronią, gdy śpimy, dzięki możliwości uzyskania wyjątkowego poziomu klasy odporności na włamanie RC3 wszędzie tam, gdzie to potrzebne lub pożądane.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE MD powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 82 AD/MD. Cechy charakterystyczne:

  • Wielokomorowa geometria z innowacyjną konstrukcją 7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła.
  • Głębokość kształtowników głównych ≥ 82 mm.
  • Możliwość zastosowania pakietów szybowych o grubości od 24 do 52 mm.
  • Głęboki wrąb szklenia pozwalających na osadzenie szyb do głębokości 25 mm.
  • Specjalny system uszczelniania z uszczelką środkową.
  • Grubość ścianek profili wynosząca co najmniej 2,8 mm, co odpowiada klasie A według normy PN-EN 12608:2004.

Jakość okien i drzwi balkonowych TEAM BALANCE AD/MD objęta jest wieloletnią gwarancją producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony www.teamplast.pl

Poznaj właściwości użytkowe Team-Plast Team Balance MD

Okno dwuskrzydłowe

33
Wymiar: 1500mm x 1500mm

Okno jednoskrzydłowe

33
Wymiar: 1230mm x 1480mm

Oceń ten produkt

Twoja ocena jest w pełni anonimowa. Twoje dane osobowe są wymagane jedynie w celu uwiarygodnienia oceny.
Team-Plast logo

Stradomia Wierzchnia 88a
56-500 Syców
Polska dolnośląskie

Zapytaj o ten produkt firmę Team-Plast

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji zapytania oraz otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

OKNOTEST.PL nie będzie wysyłał na Twój adres e-mail niechcianej korespondencji.

Informacje przesłane w formularzu będą przetwarzane przez firmy: OKNOTEST.PL w celach statystycznych oraz Team-Plast w celu odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz.

Inne produkty Team-Plast w Rankingu Okien

Aluprof MB-79N

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Yawal MoreView

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance ART

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Balance SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Basic MD

10
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Icon

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Point MD

5
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Select SLIDE

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Select

45
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Team Straight

30
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-70

15
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-77 HS

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien

Aluprof MB-86

56
1 konstrukcja w Rankingu Okien

Aluprof MB-104 Passive

35
0 konstrukcji w Rankingu Okien