Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex Patio Automatic
Drzwi uchylno-przesuwne PSK

40

Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK, to produkt świetnie znany od lat przeznaczone do stosowania w budynkach jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych, w których względy ekonomiczne inwestycji są równie ważne, jak względy techniczno-funkcjonalne, a jednocześnie wymaga się niestandardowego rozwiązania w zakresie organizacji komunikacji pomiędzy wnętrzem pomieszczeń, a balkonami lub tarasami znajdującymi się po stronie zewnętrznej. Ze względu na posiadane właściwości użytkowe mogą być instalowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.  

Dostępne na rynku drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK spełniają wymagania przepisów techniczno-budowlanych określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz są zgodne z Polską Normą PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu, (ITT), przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta wyrobu, firmy VETREX Sp. z o.o. albo dostawcy kształtowników firmy VEKA Sp. z o.o. lub VEKA A.G. W schemacie otwierania A, drzwi balkonowe PSK o wymiarze 2,4 m x 2,4 m charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Odporność na obciążenie wiatrem C2/B2
Wodoszczelność E 900 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na włamanie RC2

Charakterystyczną cechą drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych jest wyraźny podział funkcji otwierania, w którym przed otwarciem skrzydła następuje jego uchylenie. Użytkownik w zależności od potrzeb może więc korzystać z funkcji wentylacyjnej albo komunikacyjnej. Ze względu na charakterystyczny, liniowy, równoległy sposób otwierania skrzydeł uzyskuje się również większą swobodę w kształtowaniu i zagospodarowaniu powierzchni mieszkalnej w pobliżu konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu dopływu światła dziennego do pomieszczeń.

Konstrukcje drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 82. Maksymalne wymiary w przypadku tego typu rozwiązania to: szerokość 2,7 m oraz wysokość 2,5 m. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł systemu SOFTLINE 82 zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o grubości 1,5mm do 1,8 mm i dużej sztywności wyznaczanej przez wysoką wartość momentów bezwładności zarówno w osi Ix, jak i Iy. Szczelność powietrzną zapewniają uszczelki EPDM. Dodatkowe ponadstandardowe wyposażenie drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych PSK mogą stanowić następujące elementy:

  • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
  • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
  • Kolorystyka z palety folii Spectral
  • Zgrzew V-Perfect
  • Pakiety szybowe ornamentowe
  • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
  • Pakiety akustyczne

Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

reklama

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024