Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex HST V70
Drzwi unoszono-przesuwne HST

32

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V70, to produkt znajdujący zastosowanie zarówno w jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych o charakterze apartamentowym. Ze względu na lekką konstrukcję charakteryzują się korzystnym stosunkiem ceny do jakości, co sytuuje produkt w klasie ekonomicznej segmentu Premium. Rozwiązanie może być stosowane w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.  

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki oraz odpowiednie wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Deklarowany poziom właściwości użytkowych drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta firmy VETREX Sp. z o.o. Drzwi balkonowe w schemacie otwierania A charakteryzują się następującym przybliżonym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Odporność na obciążenie wiatrem C2
Wodoszczelność Klasa 6 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4

Charakterystyczną cechą drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 jest ekonomika rozwiązań dostosowana do wymagań inwestorów wznoszących nowoczesne jednorodzinne budynki mieszkalne albo wielomieszkaniowe apartamentowce, w których projektanci przewidują duży udział powierzchni przeszklonych w ogólnej powierzchni ścian konstrukcyjnych.   

Zastosowanie drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści w postaci ograniczenia nakładów w procesach inwestycyjnych przy zachowaniu wysokich standardów lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz modernistycznego wyrazu architektonicznego obiektów budowlanych. Ze względu na charakterystyczny, liniowy sposób otwierania skrzydeł uzyskuje się również większą swobodę w kształtowaniu powierzchni mieszkalnej, a także zwiększa dopływ światła dziennego do pomieszczeń. Szerokość i światło skrzydeł drzwi balkonowych HST znacząco poprawia standardy komunikacji pomiędzy częścią mieszalną budynku, a strefą wypoczynku. Możliwość usytuowania progu konstrukcji w linii gotowej posadzki albo niewiele ponad tą linią powoduje, że produkt jest szczególnie przyjazny dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub dzieci.

Konstrukcje drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST V70 powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA Slide 70. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami stalowymi o dużej sztywności. Ramy ościeżnic o głębokości 170 mm posiadają lekkie, aluminiowe wzmocnienia o specjalnym kształcie, z izolatorem termicznym z poliamidu, wypełnionym dodatkowo klinem izolacyjnym, dzięki którym konstrukcja jest lżejsza, a jednocześnie zachowuje wysokie parametry statyczne i termiczne. Komfort obsługi zapewniają okucia przesuwne SIEGENIA – HS PORTAL gwarantując sprawność działania skrzydła przesuwnego o ciężarze do 300 kg. Standardowym wyposażeniem każdego skrzydła są 2 wózki pozwalające na przesuwanie się skrzydła oraz kompletna zasuwnica z 2-, 3- lub 4-punktowym ryglowaniem umożliwiająca zamknięcie okna od strony wewnętrznej lub obustronnie. Całość okuć jest sterowana przy pomocy specjalnej klamki HST.

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V70 wyposażenie standardoweDrzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V70 wyposażenie opcjonalne
  • Niski próg
  • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
  • Pakiety szybowe ornamentowe
  • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
  • Zdalne sterowanie oknem przesuwnym
  • Łagodne domykanie dużego skrzydła przesuwnego (Softclose)
  • Kolorystyka z palety folii Spectral
reklama

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST V70 objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024