Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex LUM`UP
Okna i drzwi balkonowe

278

Okna i drzwi balkonowe LUM’UP przeznaczone są do stosowania zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o standardowym poziomie zapotrzebowania na energię cieplną niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.

Udostępniane na rynku konstrukcje okienne LUM’UP spełniają aktualne wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

reklama

Poziom właściwości użytkowych, przesądzający o przeznaczeniu oraz możliwości zastosowania okien i drzwi balkonowych w obiektach budowlanych ustala się w badaniach wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach. Jednoskrzydłowe konstrukcje okienne LUM’UP charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa 9 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 5
Izolacyjność akustyczna właściwa RA1 Rw 35 dB
Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 Rw 31 dB

Cechą charakterystyczną okien LUM’UP jest stosunkowo niewielka szerokość całkowita kształtowników użytych do produkcji okien i drzwi balkonowych, co pozwala zwiększyć udział powierzchni przeszklonych w całkowitej powierzchni konstrukcji okiennej. Większe od standardowych szyby zespolone umożliwiają lepszy dopływ światła dziennego do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Rozwiązanie techniczne polegające na zwiększeniu transmisji światła poprzez zastosowanie odpowiednich kształtowników z PVC-U sprawia, że LUM’UP w segmencie okien Premium nie ma zbyt wielu odpowiedników i konkurentów. 

Zastosowanie okien LUM’UP w budynkach mieszkalnych przynosi użytkownikom korzyści dwojakiego rodzaju. Wśród korzyści eksploatacyjnych na pierwszym miejscu należy postawić lepsze oświetlenie pomieszczeń oraz możliwe do osiągnięcia korzyści finansowe wynikające ze znaczącego ograniczenia przepływu przez konstrukcję powietrza oraz energii cieplnej. Wartością dodaną i dodatkową korzyścią dla użytkowników jest charakterystyczne i wyróżniające się wzornictwo użytkowe. LUM’UP to okno ładne dla oka.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych LUM’UP powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 76 AD i MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Termozgrzewalne uszczelki przylgowe PVC-P z możliwością zastosowania dodatkowej uszczelki środkowej zapewniają właściwą szczelność na przenikanie powietrza, wody i hałasu. Głębokość zabudowy 76 mm ogranicza występowanie zjawiska skręcania konstrukcji pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych, a jednocześnie umożliwia zastosowanie jedno lub dwukomorowych pakietów szyb zespolonych o niskiej przewodności cieplnej.

LUM’UP standardowe wyposażenie okienLUM’UP opcjonalne wyposażenie okien
 • 2 zaczepy antywyważeniowe w skrzydle
 • Klamka dedykowana
 • Mikrowentylacja
 • Blokada błędnego położenia klamki zintegrowana z podnośnikiem skrzydła
 • Stabilizator uchyłu
 • Magnetyczny zatrzask balkonowy z uchwytem
 • Hamulec rozwierania sterowany klamką
 • Okucie antywyważeniowe Protect
 • Obustronna klamka do drzwi balkonowych
 • Ukryte zawiasy Designo
 • Klamka z kluczem
 • Okucie uchylno-przesuwne
 • Okucie odstawno-przesuwne
 • Klamka środkowa
 • Obniżona klamka
 • Otwieracz naświetli
 • Elektryczny otwieracz naświeli
reklama

Okna i drzwi balkonowe LUM’UP objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024