Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex V70
Okna i drzwi balkonowe

159

Okna i drzwi balkonowe V70, to znany od lat, sprawdzony produkt znajdujący zastosowanie zarówno w jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Produkt eksportowy, wykorzystywany w Polsce głównie do odtworzenia i modernizacji istniejącej substancji mieszkaniowej. Ze względu na uzyskiwany poziom właściwości użytkowych, konstrukcje okienne V70 charakteryzują się korzystnym stosunkiem ceny do jakości, co sytuuje produkt wśród wyrobów ekonomicznych segmentu Premium. Może być stosowany w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji.

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne V70 spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki oraz odpowiednie wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

reklama

Deklarowany poziom właściwości użytkowych linii okien V70 określa się na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta firmy VETREX Sp. z o.o. Standardowe jednoskrzydłowe drzwi balkonowe stosowane w budynkach wielomieszkaniowych, jako wyjście na balkon charakteryzują się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa 9 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4

Charakterystyczną cechą okien V70 jest ekonomika rozwiązań dostosowana do wymagań renowacji i podstawowej termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użytkowych. Produkt jest wytwarzany i stosowany w budownictwie od dłuższego czasu zatem jego zalety i walory zostały wielokrotnie potwierdzone w praktyce, szczególnie w obiektach wielomieszkaniowych.    

Zastosowanie okien V70 przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści w postaci ograniczenia nakładów inwestycyjnych w procesach inwestycyjnych i modernizacyjnych przy zachowaniu standardowego poziomu właściwości użytkowych. Linia okien V70 może stanowić doskonałe uzupełnienie przy składaniu zamówień na produkty firmy VETREX o wyższej wartości użytkowej.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych V70 powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA PERFECLINE. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Dwie uszczelki przylgowe EPDM o 15% spadzie stanowią element wymienny ułatwiający utrzymanie czystości i pielęgnację. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system okuć obwiedniowych Roto NT z mechanizmem mikrowentylacji i blokady błędnego położenia klamki.  Oszklenie w zależności od potrzeb, jedno lub dwukomorowymi pakietami szyb zespolonych.

V70 standardowe wyposażenie okienV70 opcjonalne wyposażenie okien
  • Stopniowany uchył
  • Mikrowentylacja
  • Blokada błędnego położenia klamki
  • Hamulec rozwierania sterowany klamką
  • Obustronna klamka i wkładka do drzwi balkonowych
  • Klamka z kluczem
  • Okucie uchylno-przesuwne
  • Okucie odstawno-przesuwne
  • Przeciwsłoneczne pakiety szybowe
reklama

Okna i drzwi balkonowe V70 objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024