Szukaj w Oknotest.pl

reklama

Vetrex V82 ProSafe
Okna i drzwi balkonowe

381

Okna i drzwi balkonowe V82 ProSafe, to produkt dedykowany, który może i powinien być stosowany w jednorodzinnych i wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, w których przewiduje się konieczność uzyskania wysokiego poziomu ochrony mienia i zdrowia użytkowników. Popularnie i potocznie mówiąc jest to okno „antywłamaniowe” z którego można korzystać w obiektach budowlanych niezależnie od materiału i typu ścian konstrukcyjnych oraz przyjętych rozwiązań w zakresie wentylacji. Konstrukcje sprawdzą się zarówno przy wentylacji mechanicznej z rekuperacją, jak i powszechnie stosowanej standardowej wentylacji naturalnej.

Wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku konstrukcje okienne V82 spełniają wszystkie aktualne wymagania techniczne określone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) w zakresie przenikalności cieplnej, transmisji światła i energii, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki oraz odpowiednie wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, a także norm związanych w zakresie odporności na włamanie.

reklama

Deklarowany poziom właściwości użytkowych linii okien V82 ProSafe określono na podstawie wyników badań wstępnych typu przeprowadzonych w notyfikowanych laboratoriach na zlecenie producenta firmy VETREX Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem klasy odporności na włamanie.  Standardowe jednoskrzydłowe okno o wymiarach referencyjnych charakteryzuje się następującym poziomem/wartością/klasą w zakresie wybranych, podstawowych właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowaPoziom/wartość/klasa
Przenikalność cieplna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K)
Wodoszczelność Klasa E 750 A
Przepuszczalność powietrza Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem C 4
Odporność na włamanie RC 2

Charakterystyczną cechą okien V82 ProSafe jest podwyższona odporność na włamanie przy zachowaniu pozostałych właściwości użytkowych konstrukcji na poziomie właściwym dla okien i drzwi balkonowych linii V82. Klasa RC 2 odporności na włamanie oznacza, że w określonym czasie konstrukcja stawi skuteczny opór na próby włamania ręcznego przy użyciu prostych narzędzi, takich jak młotek, klin, czy łom. Pełne i rozległe badania odporności na włamanie czynią okna V82 ProSafe wyrobem wyjątkowym wśród pozostałych okien segmentu Premium ze względu na liczbę skutecznie przebadanych konstrukcji.

Zastosowanie okien V82 ProSafe przynosi użytkownikom przede wszystkim korzyści w postaci zwiększonego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Dodatkowo, pozytywnym skutkiem stosowania szyb o klasie odporności na włamanie P4 może być także lepsze tłumienie dźwięków przenoszonych drogą powietrzną, a co za tym idzie lepsza ochrona przed hałasem, wszystko to przy zachowaniu właściwych tej linii produktowej zalet w zakresie energooszczędności. Okna i drzwi balkonowe w trzech słowach? Bezpiecznie, cicho i ciepło.

Konstrukcje okien i drzwi balkonowych V82 ProSafe powstają w oparciu o rozwiązania systemowe VEKA SOFTLINE 82 AD/MD. Wielokomorowe kształtowniki ram skrzydeł i ościeżnic zbrojone są wielokrotnie giętymi wzmocnieniami o dużej sztywności.  Uszczelki przylgowe są elementem współwytłaczanym w procesie ekstruzji kształtowników i zgrzewane podczas produkcji okien. Uszczelnienie środkowe także powstaje w wyniku zastosowania uszczelki środkowej o odpowiedniej wysokości, budowie i właściwościach. W standardzie okna i drzwi balkonowe wyposażane są w system antywyważeniowych okuć obwiedniowych Roto NT w klasie odporności na włamanie RC2. Oszklenie w zależności od potrzeb, jedno lub dwukomorowymi pakietami szyb zespolonych P4A.

V82 ProSafe standardowe wyposażenie okienV82 ProSafe opcjonalne wyposażenie okien
 • Stopniowany uchył
 • Mikrowentylacja
 • Blokada błędnego położenia klamki
 • Ukryte zawiasy
 • Hamulec w klamce
 • Zatrzask balkonowy
 • Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
 • Niski próg
 • Okna uchylno-przesuwne
 • Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
 • Kolorystyka z palety folii Spectral
 • Zgrzew V-Perfect
 • Nakładki aluminiowe
 • Okucia uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne
 • Pakiety szybowe ornamentowe
 • Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
reklama

Okna i drzwi balkonowe V82 ProSafe objęte są wieloletnią gwarancją jakości udzielaną przez producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Dodatkowo, nabywcy chronieni są przez przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Vetrex.

Okna producenci opinie

OKNOTEST.PL © 2007 - 2024