Ranking Systemów Okiennych

Porównuj. Oceniaj. Opiniuj.

Ranking Systemów
Okiennych PCV

10 firm
82 produktów
0 konstrukcji

Aluplast

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
11174

Deceuninck

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
8948

Decco

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
2278

SCHÜCO

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
2006

Wital

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
1682

CKM Extrusion

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
1229

Ranking Aluminiowych Systemów Okiennych

12 firm
74 produktów
0 konstrukcji

Cortizo

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
1253

Reynaers

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
1 opinia
0
4019

YAWAL

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
8057

So Easy System

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
1113

SCHÜCO

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
2006

Ponzio

ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
0 konstrukcji w Rankingu
0 opinii
0
1290

O Rankingu Systemów Okiennych

05.05.2021

Od chwili publikacji, z danych zawartych w Rankingu Okien - Badania ITT skorzystało ponad 500.000 użytkowników portalu. Śmiało można powiedzieć, że spełnił swoje zadanie zarówno, jako źródło obiektywnej informacji technicznej, element edukacji oraz narzędzie wsparcia sprzedaży. Po pięciu latach funkcjonowania Rankingu w obecnej formule przyszedł czas na zmiany!

Kierując się uwagami użytkowników portalu prezentujemy Ranking Systemów Okiennych (zwanym dalej: Ranking Systemów Okiennych lub Ranking). Ranking będzie miał charakter bardziej konsumencki stając się miejscem spotkania producentów i produktów z opiniami i ocenami nabywców. W Rankingu Systemów Okiennych będziemy prezentować:

 • Podstawowe informacje o producentach systemów profili okiennych z PVC i aluminium
 • Informacje o podstawowych produktach z oferty producentów systemów profili okiennych
 • Informacje o partnerach handlowych i sieci sprzedaży
 • Informacje o deklarowanym przez producentów poziomie właściwości użytkowych dla wybranych konstrukcji okien i drzwi balkonowych
 • Opinie użytkowników portalu Oknotest.pl o producentach i produktach
 • Liczbę interakcji użytkowników portalu Oknotest.pl z markami producentów obecnymi w Rankingu i siecią partnerów handlowych.
 • Liczbę opinii wyrażonych o producencie lub produktach z jego oferty
 • Oceny producentów i produktów wyrażone przez użytkowników portalu Oknotest.pl
 • Punktację związaną z deklarowanym poziomem właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych
Legenda
ikona opinie, dyskusja Ilość opinii o firmie i jej produktach
ikona diament Punktacja związana z deklarowanym poziomem właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych
ikona oko odsłona Liczba interakcji użytkowików portalu z marką danego producenta

W nowym Rankingu rezygnujemy z czysto technicznego spojrzenia na okna i drzwi balkonowe. W nowej formule łączymy walory techniczne i jakościowe produktów wynikające z deklarowanego poziomu właściwości użytkowych z informacją producentów kierowaną do rynku oraz ocenami i opiniami nabywców.

Każdy producent, który prowadzi zarejestrowaną działalność produkcyjną albo handlową na terenie RP i udostępnia informacje o swojej ofercie w Internecie może i powinien znaleźć się nowym Rankingu.  Marka producenta systemów profili okiennych wprowadzona do Rankingu może być z niego usunięta wyłącznie w przypadku zakończenia działalności produkcyjnej i/lub handlowej albo w przypadku podjęcia przez portal decyzji o usunięciu firmy bądź decyzji o zakończeniu publikacji Rankingu Systemów Okiennych.

Ze względu na znaczne rozszerzenie liczby podmiotów, pozyskane z Internetu informacje o producentach i produktach wprowadzane będą do Rankingu sukcesywnie. Chcąc przyspieszyć swój udział w Rankingu, każdy z producentów może przesłać na adres ranking@oknotest.pl dane adresowe, opisy i zdjęcia produktów z oferty, które zostaną wprowadzone w najszybszym możliwym terminie przed danymi firm pozyskiwanymi z Internetu.

Każdy z producentów, którego marka znajdzie się w Rankingu, otrzyma nieodpłatnie dostęp do unikalnego, wielofunkcyjnego panelu administracyjnego, za którego pośrednictwem w dowolnej chwili będzie mógł wprowadzać lub modyfikować informacje o deklarowanym poziomie określonych właściwości użytkowych dla wskazanych konstrukcji okiennych. W celu otrzymania dostępu do panelu prosimy o kontakt mailowy na adres ranking@oknotest.pl.

Każdy z producentów może zwrócić się do redakcji portalu, aby otrzymać formularz za pośrednictwem którego ujawni dane o deklarowanym poziomie określonych właściwości użytkowych dla wskazanych konstrukcji okiennych, a przekazane dane zostaną wprowadzone do Rankingu przez portal Oknotest.pl po wniesieniu opłaty za wykonanie czynności.

Poniżej przedstawiamy listę właściwości użytkowych i konstrukcji okiennych, dla których producenci mogą deklarować poziom właściwości użytkowych w jeden ze wskazanych wcześniej sposobów oraz zasadę punktacji zadeklarowanych albo niezadeklarowanych właściwości, która ma jedynie walor informacyjny i nie wpływa na miejsce zajmowane w Rankingu przez producenta.    

Lista możliwych do zadeklarowania właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych:

 1. Odporność na obciążenie wiatrem
 2. Wodoszczelność
 3. Izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr)
 4. Przenikalność cieplna Uw
 5. Przepuszczalność powietrza
 6. Siły operacyjne
 7. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
 8. Odporność na włamanie
 9. Wytrzymałość mechaniczna

Lista konstrukcji okiennych dla których można deklarować poziomy właściwości użytkowych:

 1. Oszklenie stałe 2500mm x 2300mm
 2. Okno stałoszklone 2500mm x 2300mm
 3. Okno jednoskrzydłowe 1230mm x 1480mm
 4. Okno dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym 1500mm x 1500mm
 5. Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 1500mm x 1500mm
 6. Okno trzyskrzydłowe 2700mm x 1500mm
 7. Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe 900mm x 2300mm
 8. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem 1800mm x 2300mm
 9. Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i niskim progiem 1800mm x 2300mm
 10. Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne PSK – schemat A 3000mm x 2300mm
 11. Drzwi balkonowe unoszone-przesuwne HST – schemat A 4500mm x 2300mm
 12. Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST – schemat C 6000mm x 2300mm
 13. Drzwi balkonowe odstawno-przesuwne PAS – schemat A 3000mm x 2300mm

Zasady punktacji dla zadeklarowanych lub niezadeklarowanych poziomów właściwości użytkowych:

 • Brak jakichkolwiek danych o zadeklarowanym poziomie właściwości – 0 pkt
 • Deklaracja osiągi nieokreślone, (npd) – 1 pkt
 • Poziom właściwości zadeklarowany zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10 – 5 pkt

Korzystanie przez producenta z nieodpłatnego wielofunkcyjnego panelu administracyjnego w wersji podstawowej oprócz wprowadzania informacji o deklarowanym poziomie właściwości użytkowych pozwala również na generowanie raportów o aktywności użytkowników portalu i liczbie interakcji z marką producenta.

Ze względu na rozbudowany charakter Rankingu Systemów Okiennych i zróżnicowanie oferty produktowej kolejność firm w tabelach Rankingu jest losowa i będzie się zmieniać przy każdym odświeżeniu strony oraz 3-minutowych cyklach czasu. W Rankingu Systemów Okiennych żaden producent nie jest pierwszy i żaden nie jest ostatni. Wszyscy producenci są równi i wszyscy mają dokładnie takie same szanse, by przekonać nabywców do korzystania ze swojej oferty. Jedynym ułatwieniem wprowadzonym w celu porządkowania danych w Rankingu będzie możliwość sortowania alfabetycznego.

Niezależnie od funkcji informacyjnej i promocyjnej, jaką jest obecność marki producenta w Rankingu Systemów Okiennych dla wszystkich zainteresowanych firm tworzymy możliwość dodatkowej aktywnej promocji marek i produktów w „TOP 3” Rankingu. Na podstronach prezentujących tabelę główną Rankingu, jak i podstronach subrankingów produktowych obejmujących odrębnie:

 • Ranking Systemów Okiennych PVC
 • Ranking Systemów Okiennych Aluminiowych

publikowany będzie element promocyjny, „TOP 3”. Każda z firm może zapewnić własnej marce lub produktom z oferty większą widoczność lokując się odpłatnie w elemencie „TOP 3” wyświetlanym ponad zasadniczą tabelą Rankingu lub subrankingu. Co do zasady kolejność firm w „TOP 3” jest losowa.

Prosta, otwarta formuła i ścisła kooperacja sprzedawców i nabywców, to niewątpliwe zalety nowego Rankingu. Możliwość korzystania z narzędzi pozwalających monitorować aktywność użytkowników portalu i ich interakcje z marką własną umożliwi szybką i trafną reakcję na dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej. Skorzystaj z okazji! Zaprezentuj użytkownikom portalu własną markę i produkty z oferty za pośrednictwem nowego Rankingu Systemów Okiennych. Zapraszamy do współpracy.