Oknoplast Sp. z o.o. Szybką po łapkach.

19.02.2013
Udostępnij

Im bardziej znana marka producenta okien tym baczniej obserwowane są i komentowane jej poczynania. Nie ma w tym nic zdrożnego póki zarówno w poczynaniach jak i komentarzach nie dochodzi do przeinaczania albo wręcz przeczenia faktom. Jakiś czas temu na branżowych forach odbył się sąd nad krakowskim Oknoplastem. Dowodem zbrodni miała być szyba zespolona o izolacyjności cieplnej 0,3 W/(m2*K), a właściwie jej brak. Niektórym sędziom wyszło, że w kwestii jej istnienia podsądny kłamie.

Droga na internetową salę sądową

Niewiele trzeba zrobić, by znaleźć się w internetowej sali sądowej. Właściwie to można i nic nie robić, by stać się podsądnym. Fora internetowe pełne są sędziów, którzy z taką samą zaciekłością tropią cudze działania jak i zaniechania. Nie ważne słusznie, czy niesłusznie. Całością zdaje się rządzić stara zasada: „Dajcie mi człowieka, a paragraf sam się znajdzie”. Tych strasznych inkwizytorów nic nie zatrzyma, bo po pierwsze są anonimowi, po drugie zawsze mają rację, po trzecie od ich wyroków nie ma odwołania.

Obróbka Oknoplastu na największym branżowym forum prowadzonym przez portal Oknonet.pl zaczęła się w jakiś czas po informacji, że firma wyposaża jeden ze swoich produktów w szybę zespoloną o współczynniku izolacyjności cieplnej 0,3 W/(m2*K) własnej konstrukcji i produkcji. Możemy sobie podarować całą listę zarzutów ze strony sędziów i prób wyjaśnień podsądnego. Summa summarum niektórym sędziom wyszło, że podsądny kłamie!

Wypowiedź z forum oknonet
Wypowiedź z forum oknonet

Nie bierzemy udziału w takich forumowych sądach. Jeśli coś do kogoś mamy, to piszemy to otwartym tekstem i w oparciu o mocne przesłanki oraz dowody. Nie mniej sama sprawa nas zainteresowała, bo trzykomorowa szyba zespolona, to nie jest ot taki sobie zwykły produkt okienny. Z informacji uzyskanych już kilka lat wcześniej od firmy PST, która jako pierwsza w Polsce wyprodukowała taką szybę na zamówienie Stolbudu Włoszczowa wiedzieliśmy, że wymaga to pewnego doświadczenia. Oknoplast Sp. z o.o. producentem szyb stał się raczej niedawno, więc może w tej forumowej wrzawie jest coś na rzeczy? Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie ciut dokładniej. 

Podstawowa sprawa to dotrzeć do informacji. Oczywiście nie mamy na myśli informacji rodem z agencji PR albo od sprzedawców, bo ich jakość jest wątpliwa. Gdzie zdobyć bardziej miarodajne informacje? Laboratoria badawcze nie mogą ujawniać posiadanej wiedzy o produktach, pozostają sami wytwórcy. Z pewną obawą powodowaną sporami, które onegdaj wiedliśmy z tym producentem, zwróciliśmy się do Oknoplastu ze stosownymi pytaniami i... ku naszemu zaskoczeniu (miłemu) otrzymaliśmy wszystkie odpowiedzi i dokumenty, które nas interesowały.

Szklana niewinność

Szyba zespolona w rozumieniu polskich przepisów prawa jest materiałem budowlanym. Deklarowane przez producenta poziomy właściwości użytkowych materiałów budowlanych powinny znajdować odzwierciedlenie w pozytywnym wyniku badania wyrobu w notyfikowanej jednostce badawczej. Niezbitym dowodem niewinności podsądnego, a przy okazji istnienia produktu byłoby zatem świadectwo i raport z badań szyby zespolonej o współczynniku izolacyjności cieplnej 0,3 W/(m2*K) wyprodukowanej przez Oknoplast Sp. z o.o. Poniżej prezentujemy taki właśnie dowód – świadectwo badań szyby w laboratorium ICiMB w Krakowie (notyfikacja KEUE nr 1487):

Świadectwo badań szyby zespolonej Oknoplast Kraków
Świadectwo badań szyby zespolonej Oknoplast Kraków

Aby być anonimowym sędzią na internetowym forum okiennym wcale nie trzeba posiadać nadzwyczajnych kwalifikacji albo choćby podstawowej znajomości zasad wprowadzania materiałów budowlanych do obrotu. Wręcz przeciwnie. Do sędziowania potrzebny jest tylko odpowiedni ładunek negatywnych emocji skłaniający do aktywności i przemożne przeświadczenie o wysokim poziomie własnych kompetencji. „Wiesz dla czego dzwon głośny? Pytał biskup Ignacy Krasicki. „Bo próżny w środku”. Na podobieństwo tych dzwonów często są owi forumowi sędziowie. Głośni choć bez racji.

Prezentowane powyżej świadectwo nie tylko dowodzi istnienia produktu, jest również dowodem na prawidłowość zachowań firmy w chwili ferowania o niej tak kategorycznych, a nieprawdziwych opinii. W omawianym okresie „szyba 0,3” Oknoplastu mogła być przedmiotem reklamy i oferty handlowej, ale nie powinna być przedmiotem obrotu. Raczej nie była, co przyznają sami sędziowie, czyniąc z tego  kolejny chybiony zarzut, który nie tyle źle świadczy o działaniu podsądnego, co o fachowej wiedzy i kompetencji sędziów w sprawie. Nie liczymy, że nasz artykuł doprowadzi do wznowienia procesu i rewizji wyroku. Do internetowych sędziów przemawiają wyłącznie ich własne racje jakie by nie były głupie i bezsensowne. Chcemy jednak, aby najważniejsi sędziowie – nabywcy okien głosujący  portfelami mieli właściwe podstawy do własnych wyroków w tej sprawie. Oknoplast Sp. z o.o. szybą dysponuje i jest to produkt wprowadzany do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o materiałach budowlanych.

Szklana technika

Zabierając głos w tej szklanej sprawie oraz dysponując wiarygodnymi materiałami chcielibyśmy napisać parę słów o samej szybie zespolonej legitymującej się izolacyjnością cieplną na poziomie 0,3 W/(m2*K). Bez wątpienia jest to pakiet o jednej z najlepszych wartości współczynnika przenikania ciepła nie tylko na polskim, ale europejskim i pewnie światowym rynku. Pod tym względem dalej, (ale niewiele o ile w ogóle), są już tylko szyby próżniowe VIG (vacuum insulated glass).

Badana przez ICiMB trzykomorowa szyba zespolona firmy Oknoplast Sp. z o.o. zbudowana została w oparciu o tafle szkła grubości 3mm. Schemat konstrukcji prezentujemy poniżej:

Budowa szyby zespolonej Oknoplast Kraków
Budowa szyby zespolonej Oknoplast Kraków

W opisie produktu zawartym w raporcie z badań możemy przeczytać, że w skład pakietu wchodzi jedna zwykła szyba float o grubości 3 mm oraz trzy szyby 3 mm z miękką powłoką Planitherm Ultra. Powłoki zwrócone są do wnętrza szyby zespolonej i znajdują się na pozycjach 2, 5, 7. Przestrzenie międzyszybowe dla dwóch komór wynoszą 14 mm, a dla jednej (środkowej) 12 mm. Wszystkie komory wypełniono gazem szlachetnym – kryptonem. Na potrzeby badań wykonano 8 różnych próbek szyb o wymiarach 800 mm x 800 mm (standard wymiarowy laboratorium). Badanie wartości współczynnika przenikania ciepła prowadzone było zgodnie z metodą określoną normą PN-EN 674:2011 „Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda osłoniętej płyty grzejnej”. Dla pobranych próbek laboratorium ICiMB metodą chromatograficzną zgodnie z procedurą opisaną w PB-BF-07 wyd.4 rok 2010 oznaczyło również zawartość kryptonu w przestrzeniach międzyszybowych.

Zbadane parametry zestawu 3PU/14/3/12/3PU/14/3PU przedstawia tabela pochodząca z raportu ICiMB nr 167.FW.12.AK

Budowa próbek Próbki o numerach
od 1 do 8
Grubość całkowita w mm 52,8
Wypukłość lub wklęsłość w mm 0,05
Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej – krypton% 95
Współczynnik przenikania ciepła W/(m2*K) wg PN-EN 674:2011 0,3

Wiadomo już, że szyba istnieje i jak została skonstruowana. Przyszli nabywcy powinni jednak brać pod uwagę jeszcze jeden aspekt kontaktu z taką techniczną doskonałością. Ekonomię!

Szkło i ekonomia

Niepisana zasada powszechnie zaakceptowana przez rynek mówi, że okna stosowane w budynkach pasywnych powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła Uw ≤ 0,8 W/(m2*K). W pewnym uproszczeniu można przyjmować, że jest to granica, od której mamy do czynienia z oknami nie tylko dobrze, ale wręcz doskonale chroniącymi przed stratami ciepła niezbędnego do ogrzania pomieszczeń w sezonie grzewczym. Na stronie internetowej Instytutu Domów Pasywnych w Darmstad, wiodącej jednostki zajmującej się zagadnieniem pasywności obiektów budowlanych, odnaleźć można szereg certyfikatów wystawionych przez Instytut producentom okien. Wynika z nich jednoznacznie, że „próg doskonałości” jest już osiągalny przy zastosowaniu najtańszej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug 0,7 W/(m2*K). Pisaliśmy o tym w artykule pod tytułem „Pasywność certyfikowana”. Rodzi się więc zasadne pytanie, czy jest sens stosowania przeszkleń o lepszej wartości współczynnika Ug?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie nie leży w sferze techniki okiennej, a wyłącznie ekonomii. Konstrukcje szyb o znakomitych parametrach izolacyjności cieplnej wymagają stosowania coraz droższych komponentów. W związku ze znacznym udziałem powierzchni przeszklonych w całkowitej powierzchni okna, rosnąca cena szkła wywiera zdecydowany wpływ na wzrost ostatecznej ceny produktu. Dla lepszej orientacji zasięgnęliśmy języka w tej kwestii u dwóch znanych producentów szyb zespolonych. Z przekazanych informacji wynika, że ceny 1 m2 szyb zespolonych o określonej wartości współczynnika przenikania ciepła kształtują się mnie więcej na następujących poziomach:

  • Ug = 0,3 W/(m2*K) - 615,- zł/m2
  • Ug = 0,5 W/(m2*K) - 155,- zł/m2
  • Ug = 1,1 W/(m2*K) -   80,- zł/m2

Prosimy czytelników, aby nie traktowali tych cen jako obowiązujących w każdej firmie i przy każdej transakcji. To tylko ceny orientacyjne, punkt odniesienia dla dalszych porównań i wniosków. Na podstawie tego uproszczonego cennika łatwo stwierdzić, że prawie 100% różnica ceny dla szyb 1,1 i 0,5 przekłada się na polepszenie wartości współczynnika przenikania ciepła aż o 0,6 W/(m2*K). Czyli w mocnym uproszczeniu 100% ceny za 100% wartości produktu. To wydaje się mieć sens techniczny, a przede wszystkim ekonomiczny. Nie można już tak powiedzieć w odniesieniu do szyb 0,5 i 0,3. W tym przypadku rosnącej o prawie 400% cenie odpowiada poprawa współczynnika o 0,2 W/(m2*K). Chociaż w tym drugim przypadku poruszamy się już w zdecydowanie innej sferze „energooszczędności” produktu, trzeba mieć na uwadze, że w danych określonych warunkach klimatycznych, meteorologicznych i ekonomicznych wartość strat ciepła dla 0,1 W/(m2*K) będzie taka sama dla szyby 0,3 jak i 0,5, czy też 1,1. Kto nie wierzy niech zajrzy na naszej stronie do innego artykułu pod tytułem „Okna PCV. Praktyczne wykorzystanie współczynnika przenikania ciepła Uw. Co prawda piszemy tam o oknach, ale ze względu na zależności opisujące współczynnik jak najbardziej znajduje to zastosowanie także do szyb zespolonych.

Patrząc na szklaną ofertę Oknoplastu całkiem do rzeczy wydaje się być pytanie inwestorów o okna z trójkomorowym przeszkleniem o wartości współczynnika przenikania ciepła Ug 0,4 W/(m2*K). Produkt to klasowy i także przebadany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Żeby i nas internetowi sędziowie nie wzięli na jęzory od razu prezentujemy stosowne świadectwo potwierdzające, że produkt istnieje i może być jak najbardziej legalnie oferowany przez producenta.

Świadectwo badań szyby zespolonej Oknoplast Kraków
Świadectwo badań szyby zespolonej Oknoplast Kraków

Nie wnikamy przy tym w poziom cen producenta szyb i okien, bo to już nie nasza kompetencja sterować polityką handlową. Z technicznego punktu widzenia zastąpienie w przestrzeniach międzyszybowych kryptonu, argonem powinno sytuować poziom cen tego produktu raczej w okolicach średnich niż wysokich.

Okienne concept cars

Zacznijmy od definicji z Wikipedii: 

Concept car - samochód koncepcyjny - pojazd studyjny, opracowywany przeważnie w formie prototypu w celu zademonstrowania zdolności projektanckich, technologicznych i stylistycznych producenta samochodów lub biura stylistycznego.[...] Przeważnie bardzo różnią się stylistycznie od samochodów spotykanych na drogach: mają niestandardowe kształty i rozwiązania technologiczne wyprzedzające współcześnie projektowane samochody. Wynika to z podporządkowania ich wolnej wizji projektantom, a nie rachunkowi ekonomicznemu[...]”.

Co to ma wspólnego z oknami? Pościg producentów za jak najniższą wartością współczynnika przenikania ciepła pojedynczego okna i stosowanie przy tej okazji nietypowych przeszkleń kojarzy nam się właśnie z tworzeniem kolejnych okiennych concept cars. Nikt takim autem na co dzień jeździł nie będzie, więc i nabywców niewielu. Okna energooszczędne na niedzielę? Reklama? Trochę szkoda pary idącej w „energooszczędny” reklamowy gwizdek. Widzimy dla niej lepsze codzienne zastosowania.

OKNOTEST.PL

Zobacz także
Vetrex LUM`UP
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Team Plast Team Balance MD
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 5.00 / 5.00
Bertrand MB FERROLINE
okna i drzwi balkonowe aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Stollar Okna Skandynawskie - System Skandynawski
okna i drzwi balkonowe drewniane
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Alsecco Knipping 76 AD Plus
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Komsta Veka Softline 76
okna i drzwi balkonowe PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Bertrand SMOOVIO
drzwi odstawno-przesuwne PAS PCV
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Oknoplast Aluhaus Fold
drzwi przesuwne aluminiowe
ocena gwiazdki 0.00 / 5.00
Popularne